Kristel Witkam wint Van Menschprijs 2016

Kristel Witkam ontvangt de Van Menschprijs2016 van Teus Eenkhoorn

Gepubliceerd op

Kristel Witkam schrijft over een uitermate actueel thema: “Cultureel erfgoed in Conflict, ondersteunen van militairen bij de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden; naar een praktische tool”. Kristel vraagt zich af hoe je soldaten op missie kunt helpen in hun taak om “cultuurgoederen” te beschermen waartoe de Haagse Conventie hen verplicht.

 

Hiervoor vergeleek zij tien tools, plaatste ze in instructiesetting en legde ze voor aan een team van experts. Vervolgens ontwikkelde ze op basis hiervan een nieuwe praktische tool en een app. Het onderzoek is direct omgezet in praktische tools!

De lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop maakten de prijswinnaar bekend tijdens de diplomauitreiking op 7 juli. Kristal was hierbij afwezig: in Milaan leidde ze interactieve workshop op het ICOM-congres. Omringd door professionals uit het werkveld, alumni en docenten van de academie vierde Kristel de erkenning van haar afstudeerwerk. Reinwardt Academie docenten Margriet Oomens en Marjan Otter en Edwin Maes, cultureel erfgoedspecialist sectie Cultuurhistorische Achtergronden en Informatie (CAI) en lector bij het Ministerie van Defensie begeleidden Kristel.

Jury
De lectoren zijn verantwoordelijk voor de selectie van de winnaar van de Pieter Jan Abraham van Menschprijs; dit jaar uit een shortlist van vier kandidaten. Bij de selectie gaan zij op zoek naar in de afstudeerscripties met een sterke toekomstgerichte bijdrage aan het erfgoeddebat, een vernieuwende kijk en de passie die de auteur in het onderzoek aan de lezer toont. De prijs is genoemd naar Peter van Mensch, de founding father van destijds de Samuel Quiccheberg Prijs, genoemd naar de eerste museoloog ter wereld. Overig genomineerden waren dit jaar:

  • Marlieke Batelaan onderzocht hoe een klein museum interessant kan zijn voor basisscholen met vraaggestuurd rondleiden. Zij testte de methodes van het Tropenmuseum, Villa Zebra en het Kröller-Müller Museum.
  • Anne Kersten verkende een nieuw tussengebied in onze urban culture voor uitingen van “tradionele”, “niet-Westerse” samenlevingen, in casu die van de Aboriginals, en de visie van stakeholders daarop. Zij concludeert o.a. ”Musea zijn niet los te zien van de samenleving waaruit zij voortkomen.“
  • Kimberley Bouquet schreef Kansen in het donker: het verhuren van depotstukken aan particulieren en onderzocht m.m.v. zeven museale instellingen en het publiek of we inderdaad –zoals vaker gezegd wordt- te veel musea met te veel spullen hebben.

Scripties
Download de scriptie van Kristel Witkam
Download scripties van eerdere prijswinnaars

Lectoren Dibbits en Knoop aan het woord.

Kristel Witkam in Milaan (ICOM congres)

Delen