Steun de dansers van morgen!

Gepubliceerd op

Inmiddels zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen voor onze eindvoorstellingen 2017. De Nationale Balletacademie bestaat dan 30 jaar en omdat wij bij die gelegenheid een wereldpremière willen uitbrengen én diverse voor ons nieuwe choreografieën op het repertoire willen nemen, hebben wij uw steun hard nodig. Maar ook op andere terreinen is uw support onmisbaar. Helpt u ons om jong toptalent nog meer kansen te geven?!


Dankzij uw gift kunnen wij extra financiële middelen inzetten voor onder meer:

  • studiebeurzen voor jonge dansers
  • trainingsoutfits voor onze leerlingen en studenten
  • nieuwe choreografieën voor de eindproductie Dansers van Morgen
  • nieuwe, benodigde kostuums voor Dansers van Morgen

Uw donatie is welkom op:
IBAN NL73ABNA0411741063 t.n.v. Stichting Fondsen de Theaterschool, Amsterdam o.v.v. ‘NBA’.

Vermeldt u bij uw overschrijving alstublieft ook uw adres, zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Namens onze leerlingen en studenten, alvast heel hartelijk bedankt!

Delen