Strategische agenda hbo-kunstonderwijs 2016-2020 gepresenteerd

Gepubliceerd op

Tijdens het symposium Kunstonderwijs en onderzoek op donderdag 6 oktober 2016 in de Academie voor Theater en Dans heeft de Vereniging Hogescholen de strategische agenda voor het hbo-kunstonderwijs voor de komende studiejaren gelanceerd. Bij de presentatie van het stuk, getiteld KUO NEXT 2016-2020, benadrukte voorzitter Thom de Graaff het belang van de wisselwerking tussen het kunstonderwijs en de samenleving.

Tijdens het symposium Kunstonderwijs en onderzoek op donderdag 6 oktober 2016 in de Academie voor Theater en Dans heeft de Vereniging Hogescholen de strategische agenda voor het hbo-kunstonderwijs voor de komende studiejaren gelanceerd. Bij de presentatie van het stuk, getiteld KUO NEXT 2016-2020, benadrukte voorzitter Thom de Graaff het belang van de wisselwerking tussen het kunstonderwijs en de samenleving.

Na de succesvolle uitvoering van het sectorplan kunstonderwijs van de commissie Dijkgraaf in de afgelopen vier jaar, zet het hbo-kunstenonderwijs de komende jaren in op verbinden en samenwerken. De instellingen hebben een sterke relatie opgebouwd met het werk- en beroepenveld, en kunnen daardoor inspelen op vragen uit de samenleving en innovatiebehoeften van het werkveld. Voorbeelden van dergelijke samenwerkingen komen uitgebreid aan de orde in de strategische agenda KUO NEXT.

Het hbo-kunstonderwijs kenmerkt zich door ondernemende en gemotiveerde studenten. Strenge selectie en hoge (internationale) normen houden de kwaliteit - met 20.000 studenten ca. 4% van het hbo-bacheloronderwijs - hoog. In wisselwerking met de omgeving en andere partijen heeft het kunstonderwijs de volgende ambities voor 2020:

•    Open voor divers talent en maximaal toegankelijk voor een hoogwaardige en diverse instroom van studenten.
•    Flexibel vanwege de variëteit in opleidingsroutes in het kunstvak op school en online, voltijd en deeltijd.
•    Een lab voor research & development met een stevige basis voor een derde cyclus praktijkgericht onderzoek.
•    Internationaal gepositioneerd en tegelijk verbonden met de landelijke en regionale agenda’s.

Download KUO NEXT 2016-2020 (PDF)
Bekijk digitale versie online

Delen