Jan Anthonie Bruijn nieuwe voorzitter Raad van Toezicht AHK

Gepubliceerd op

Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer, is per 14 december 2016 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De AHK bestaat uit het Conservatorium van Amsterdam, de Academie van Bouwkunst, de Breitner Academie, de Nederlandse Filmacademie, de Academie voor Theater en Dans en de Reinwardt Academie. Bruijn volgt Henk Hagoort op die in september 2016 voorzitter van het CvB van Windesheim werd.

Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer, is per 14 december 2016 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Bruijn volgt Henk Hagoort op die in september 2016 voorzitter van het CvB van Windesheim werd.

Jan Anthonie Bruijn (1958) studeerde geneeskunde aan de Johns Hopkins University te Baltimore (Verenigde Staten) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierna  specialiseerde hij zich tot patholoog in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Hij promoveerde in 1988 tot doctor aan de Universiteit Leiden.

Bruijn werkte na het afronden van zijn opleiding en promotie eerst als Universitair docent in Leiden en Boston (Harvard University), daarna als Universitair hoofddocent bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden. Sinds november 2012 is hij tevens lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie.  

Bruijn vervult diverse nevenfuncties. Zo is hij onder andere voorzitter van de Raad van Advies EP-NUFFIC, ambassadeur Platform Bèta Techniek, adviseur van de Nederlandse Academie van de Leraar, vice-voorzitter van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, lid comité van aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen, oud-voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), oud-voorzitter van de Commissie Externe Validering Examenkwaliteit HBO en oud-kroonlid van de Onderwijsraad.

Eltje de Klerk, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de AHK, is verheugd over de benoeming: “De Raad van Toezicht heeft in Jan Anthonie Bruijn een nieuwe voorzitter gevonden die uitstekend past bij de ambities en de prestaties van de AHK op het gebied van excellent kunstonderwijs. Hij is bovendien een verbindende persoon waarmee het plezierig samenwerken is.”
 
Jan Anthonie Bruijn: “De AHK is dankzij de kwaliteit en de inzet van zijn medewerkers en studenten een toonaangevende instelling voor het kunstonderwijs en -onderzoek. Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van onze hedendaagse samenleving. Het is een eer om daar als toezichthouder bij de AHK een bijdrage aan te mogen leveren.”

Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het bestuur en beleid van het College van Bestuur (CvB). De RvT is werkgever van het CvB en geeft het CvB advies. Als toezichthoudend orgaan spreekt de RvT zich onder andere uit over de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan.

De Raad van Toezicht bestaat vanaf 14 december 2016 uit Jan Anthonie Bruijn (voorzitter), Guusje ter Horst, Eltje de Klerk (vice-voorzitter), Maarten Kloos, Paul van Maanen, Tamara Monzón en Ernst Veen.

Delen