Derdejaars studenten van de Filmacademie in China

Gepubliceerd op

Op Goede Vrijdag vertrokken een viertal derdejaars studenten, samen met Mick van Rossum (studieleider Cinematography) en Bart Römer (directeur de Nederlandse Filmacademie), met het vliegtuig naar Beijing.

Op Goede Vrijdag vertrokken een viertal derdejaars studenten, samen met Mick van Rossum (studieleider Cinematography) en Bart Römer (directeur de Nederlandse Filmacademie) met het vliegtuig naar Beijing. Tussen de Nederlandse Filmacademie en de Beijing Film Academy  is een samenwerking gerealiseerd voor de duur van vier jaar. Hierin werken de studenten van beide scholen aan verschillende workshops en projecten. Het proces en de samenwerking onderling is hierin primair. 

De afdeling Cinematography in Beijing is van gelijke omvang als de gehele Filmacademie hier in Nederland. de BFA is de beste en belangrijkste filmschool in China.

De Nederlandse Filmacademie is klein van start gegaan betrekkende de samenwerking met de Beijing Film Academy. Inmiddels wordt het partnerschap als zo positief ervaren door beide partijen, dat de wens bestaat om ook andere afstudeerrichtingen aan te laten sluiten. 

De filmindustrie wordt - onder invloed van de techniek - steeds internationaler. Niet alleen technisch, ook inhoudelijk. “Onze studenten komen in de nabije toekomst steeds vaker in aanraking met collega's uit ander landen c.q. culturen, met verschillende opvattingen over film- en filmmaken,” zegt directeur Bart Römer. "Dit project is bedoeld om een aanzet te geven zodat de studenten beter op de situatie ingespeeld raken." 

De Nederlandse studenten zijn bijzonder positief en enthousiast over het samenwerken met de Beijing Film Academy. “Het is mooi om te ervaren dat de benadering van film(maken) aan de andere kant van de wereld toch echt verschillend is. Ik ben van mening dat het beste van beiden is samengekomen in de korte film die we daar hebben mogen maken,” aldus Cor Booy (derdejaars student Cinematography). Een mooi begin van een langdurig partnerschap.

Delen