Michiel van Iersel en Jarrik Ouburg benoemd tot Fellows lectoraat Architectuur bij Academie van Bouwkunst

Vlnr: Michiel van Iersel en Jarrik Ouburg. Foto: Jianmin Huang

Gepubliceerd op

Michiel van Iersel en Jarrik Ouburg zijn door de Academie van Bouwkunst benoemd tot Fellows van het lectoraat Architectuur van Rijksbouwmeester en architect Floris Alkemade. Het lectoraatsonderzoek dat eind 2014 van start is gegaan richt zich op nieuwe ontwerppraktijken werkend binnen de bestaande context, de zogeheten 'tabula scripta' of: ‘het beschreven blad', waarin de context niet wordt gezien als een beperking, maar als een kans om de potenties van de plek te benutten.

Hoe kan de bestaande context opnieuw gelezen, begrepen, op waarde geschat én verder ontwikkeld worden? Hoe kunnen de zorg voor erfgoed en nieuwe ontwikkelingen hand in hand gaan? En hoe kan architectuur vanuit het bestaande anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, van vergrijzing en sociale segregatie tot klimaatverandering? Het lectoraat Tabula Scripta zoekt antwoorden op deze en andere vragen door middel van een analyse van de 'drivers of change' van heel uiteenlopende plekken en ontwerppraktijken in binnen en buitenland, van historische binnensteden tot naoorlogse buitenwijken en buitengebieden. Het onderzoek richt zich bewust niet alleen op het behoud door transformatie van wat als waardevol wordt beschouwd. De omgang met het niet-beschermde en meer recente generieke erfgoed valt ook onder de studie.

Het drietal richt zich de komende jaren op de verdere ontwikkeling van het lectoraat Architectuur, waaronder het opzetten van een internationale kenniskring en een publicatie die eind 2018 zal worden gepresenteerd Ook vinden verschillende onderwijsactiviteiten plaats in het kader van het lectoraat, waaronder gastcolleges, workshops en excursies.

Michiel van Iersel
Michiel van Iersel (1978) werkt als curator en urbanist op het snijvlak van de kunsten, erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. Hij is mede-oprichter van Non-fiction – een cultureel collectief dat onder andere. tentoonstellingen en online radio maakt – en van het internationale onderzoeksplatform Failed Architecture. Hij werkte voor verschillende culturele instellingen in binnen- en buitenland. In 2016 was hij Curator van de 7e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Hij is tevens verbonden aan de Rietveld Academie/Sandberg Instituut en is lid van verschillende adviesraden.

Jarrik Ouburg
Jarrik Ouburg (1975) werkt als architect en stedenbouwkundige in binnen- en buitenland. Hij studeerde architectuur aan de TU Delft en ETH Zürich en werkte voor gerenommeerde internationale bureaus alvorens hij in 2008 zijn eigen bureau OJO / Office Jarrik Ouburg oprichtte. Sinds 2017 is hij partner bij HOH Architecten. Van 2012 tot en met 2016 was hij hoofd van de masteropleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst. In zijn termijn was 'context maken' het verbindende thema voor de opleiding. Vanuit dit thema is ook de onderzoeksvraag voor het lectoraat ontstaan.

Lectoraten
De Academie van Bouwkunst telt drie lectoraten, elk voor een van de masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. Deze lectoraten geven een belangrijke impuls aan de wisselwerking tussen de 'state of the art' in de kunst- en ontwerppraktijk enerzijds en het onderwijs en onderzoek van de Academie van Bouwkunst anderzijds. Dit sluit aan bij de ambitie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) om in elke discipline ook op masterniveau hoogwaardig onderwijs aan te bieden.

Delen