Studielab 2016: video online

Gepubliceerd op

Het lectoraat Muziek organiseert van tijd tot tijd Studielabs met als doel het effect van trainingsvormen uit de sportwereld op de concert- en auditiepraktijk van musici te onderzoeken. Van het het Studielab van februari 2016 is nu een video-impressie te zien. De aandacht van de onderzoekers richtte zich vooral op doelbewust studeren ('deliberate practice'), studeren onder druk, studeren met externe focus, en het inzetten van mentale beelden. Studenten en docenten van het Conservatorium van Amsterdam werken in dit onderzoek nauw samen met studenten en onderzoekers van de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Ga naar de video van Studielab 2016

Delen