OPEN CALL: Deelnemers module ‘Context’ Master DAS Creative Producing - Creative Entrepeneurship in the Arts

Gepubliceerd op

OPEN CALL: Deelnemers module ‘Context’ Master DAS Creative Producing - Creative Entrepeneurship in the Arts

DAS Graduate School, verbonden aan de Academie voor Theater en Dans, ontwikkelt een nieuwe master opleiding: Creative Producing - Creative Entrepeneurship in the Arts. Deze master is gepland voor studiejaar 2018-19 voor deelnemers uit alle kunstdisciplines. Voorafgaand aan de start van de master organiseren wij van september 2017  tot en met december 2017 een tweede proefmodule.

Voor nieuwsgierige, ondernemende professionals met werkervaring als producent, zakelijk leider, curator, programmeur of bemiddelaar - die zich willen ontwikkelen als Creative Producer.

DAS Creative Producing - Creative Entrepeneurship in the Arts
De beoogde tweejarige, interdisciplinaire master ‘Creative Producing’ richt zich op professionals uit het kunstenveld die zich willen ontwikkelen tot Creative Producer. De Creative Producer combineert de taken van producent, programmeur curator en zakelijk leider, en beweegt - vanuit een eigen artistieke visie - zelfverzekerd tussen de kunst, het publiek en (mogelijke) financiers. Hij/ zij is bij uitsteek een pionier die maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak weet te creëren voor het werk van kunstenaars.??

Deze module zal in het teken staan van het onderzoek naar de context waarin de creative producer het werk van de kunstenaar zou willen en kunnen plaatsten. De student doet onderzoek naar gemeenschappen en publiek: in welke wereld bevind je je, wat zie je om je heen en hoe sta je in de wereld, hoe creëer je draagvlak en mede-eigenaarschap (kernwoorden: bemiddeling, uitwisseling, marketing, duurzaamheid, economische ideologieën).

Er wordt onderzocht wat context is en hoe het een rol kan en moet spelen. Er wordt ingezoomd op de verschillende soorten –sociale, politieke- contexten die er bestaan en hoe deze invloed hebben op samenlevingen en gemeenschappen. Vanuit antropologische en sociale inzichten leren de studenten gevoelig te worden voor de omgeving waarin ze opereren. In deze module worden die contexten steeds in verband gebracht met de persoonlijke visie waar vanuit gewerkt wordt. Het begrip ‘inclusiveness’ speelt hierbij een grote rol: hoe creëer je draagvlak, mede-eigenaarschap, betrokkenheid.

Voor deze module komen de deelnemers (maximaal 10) van september 2017 tot en met december 2017 één maal per maand vier dagen achtereen ( een blok) samen op de locatie van DAS Graduate School, het Grootlab in Amsterdam. Per blok wordt een  gastcurator gevraagd een leeslijst voor de studenten samen te stellen, een lezing te geven met al dan niet een gastspreker naar keuze en in een bijeenkomst de leeslijst en de lezing(en) te bespreken. 

In ieder blok staat een andere invalshoek centraal, te weten: 'Kunst en politiek' , 'Diversiteit, sociale en culturele antropologie' , 'Sociologie en rechtsgeleerdheid' en ‘Presenteren in context’.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gereflecteerd op het aangeboden materiaal en wordt de nieuw opgedane kennis gespiegeld aan de eigen beroepspraktijk. 

Deelnemers
Om deel te nemen aan de module moet je in het bezit zijn van een HBO of Universitaire Bachelor en / of relevante werkervaring hebben. Je hebt affiniteit met de kunst en werkt bij voorkeur in de beroepspraktijk als producent, curator, programmeur, zakelijk leider of bemiddelaar (liefst met een eigen project of organisatie). Je bent de Engelse en de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling machtig en je beschikt over voldoende tijd om aan alle onderwijsdagen deel te nemen en daarnaast de aangeboden stof te verwerken en om te reflecteren op zowel je eigen werk, als de inhoud van de module.??Wie de module met goed gevolg heeft afgerond ontvangt na afloop een certificaat.?Kosten: 500,- euro??Ben je geïnteresseerd? ?Aanmelding?Aanmelden kan tot maandag 15 mei 2017, hierbij vragen wij de volgende stukken:

1.Korte motivatiebrief
2.CV
3.Een omschrijving  van een project waaraan je eerder hebt gewerkt, een omschrijving van een project waaraan je binnenkort gaat werken en een omschrijving van een gedroomd project (max 2 A4). 

Je kunt je aanmelden bij Jolien Scholte; jolien.scholte@ahk.nl

Een uitgebreide beschrijving van de module, de data en de selectieprocedure is te vinden op:
http://www.ahk.nl/atd/lectoraat/onderwijs/the-context-module/

Delen