Afgestudeerden academies AHK tevreden met arbeidsmarktpositie

Gepubliceerd op

Afgestudeerden van de academies van de AHK (Breitner Academie, Academie van Bouwkunst, Conservatorium van Amsterdam, Nederlandse Filmacademie, Reinwardt Academie, Academie voor Theater en Dans) en de master Kunsteducatie zijn vaker dan in voorgaande jaren binnen de eigen vakdiscipline werkzaam en zijn goed voorbereid om te starten op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de Kunsten Monitor 2016.

Eind 2016 zijn alle afgestudeerden van de AHK die in 2015 hun diploma haalden benaderd om deel te nemen aan de Kunsten Monitor. Dit landelijke onderzoek bevat vragen over hun huidige arbeidsmarktpositie, tevredenheid met de voorbereiding op de beroepspraktijk en hun intrede in de arbeidsmarkt. 231 afgestudeerden namen deel aan het onderzoek, een respons van 38%. Dat is even hoog als vorig jaar

Resultaten
De afgestudeerden geven aan dat zij tevreden tot zeer tevreden zijn over aspecten als de opbouw en samenhang van het onderwijsprogramma, de kwaliteit van de docenten en het niveau van het onderwijs. Bij al deze onderwerpen is de mate van tevredenheid hoger dan in 2015. 81% zou weer dezelfde opleiding kiezen aan de AHK, een hoger percentage dan bij vergelijkbare opleidingen elders in het land.

Het bruto uurloon blijft ten opzichte van 2015 gelijk. Steeds meer alumni zijn werkzaam binnen het eigen vakgebied, 96% in 2016. Het aantal zelfstandigen is toegenomen, van 56% in 2015 naar 61% in 2016. De werkloosheid onder afgestudeerden laat vanaf 2013 een dalende trend zien. Het laatste jaar is het werkloosheidspercentage zowel bij de AHK als bij vergelijkbare opleidingen in het land gehalveerd. Dit neemt niet weg dat de AHK zich realiseert dat de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden in de kunst- en cultuursector kwetsbaar is.

Delen