€ 10.000 voor NWA-route Levend Verleden

Gepubliceerd op

Erfgoedroute Levend Verleden ontvangt € 10.000 om te investeren in workshops en de opbouw van de community.

Erfgoedroute Levend Verleden - 1 van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) - ontvangt € 10.000 om te investeren in workshops en de opbouw van de community.

Hester Dibbits van de Reinwardt Academie is boegbeeld van de route. “Met de route Levend Verleden willen we de betekenis van het verleden in en voor een innovatieve samenleving zichtbaar maken via een integrale en participatieve benadering." De erfgoedroute ontving € 10.000 zaaigeld om workshops te geven en de community op te bouwen. In 2017 wordt de route zo uitgewerkt dat onderdelen in een volgende fase vanaf 2018 gerealiseerd kunnen worden, mede met financiële steun van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

14 juni expertmeeting

Levend Verleden start met een expertmeeting op woensdag 14 juni 2017, bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers, erfgoedinstellingen en creatieve bedrijven. Het programma bestaat uit een korte inleiding over de aanleiding, de achtergrond en het doel van de route Levend Verleden en de verschillende thema's binnen de route. Kijk voor meer informatie en aanmelden op eventbrite.com.

Levend Verleden

Gebaseerd op Horizon2020 streeft de erfgoedroute naar het geven van inzicht in ons handelen, het bieden van inspiratie bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven en het zorgen voor verbinding. Verder wordt ook ingezet op mogelijke cross-overs met andere routes binnen de wetenschapsagenda. Dibbits: “Het verleden is een bron van inspiratie, maar ook van conflict, zoals de route stelt. Inzicht in het verleden en de omgang met het verleden zorgt ervoor dat we vraagstukken in een breder (tijds)perspectief kunnen zien, zaken kunnen relativeren en onze eerdere ervaringen kunnen benutten voor huidige en komende opgaven en overbrengen aan toekomstige generaties." Naast de nu nog grotendeels ontbrekende, historische dimensie in de NWA kan de route Levend Verleden inhoudelijke brandstof geven aan verschillende andere NWA-routes.

Meer informatie

Lees meer over de erfgoedroute Levend Verleden op wetenschapsagenda.nl en clicknl.nl.

Delen