Nieuw team Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences

Jeroen Boomgaard

Gepubliceerd op

Lector Art & Public Space Jeroen Boomgaard en media-onderzoeker Flora Lysen vormen samen het nieuwe team van ARIASnl, het onderzoeksplatform voor wetenschap en kunsten in Amsterdam dat werd opgericht in juli 2016. Als programmamanager en projectcoördinator geven zij vorm aan dit nieuwe initiatief dat bestaand artistiek onderzoek en wetenschappelijk onderzoek bij elkaar brengt en nieuwe onderzoeksprogramma's stimuleert

Lector Art & Public Space Jeroen Boomgaard en media-onderzoeker Flora Lysen vormen samen het nieuwe team van ARIASnl, het onderzoeksplatform voor wetenschap en kunsten in Amsterdam dat werd opgericht in juli 2016. Als programmamanager en projectcoördinator geven zij vorm aan dit nieuwe initiatief dat bestaand artistiek onderzoek en wetenschappelijk onderzoek bij elkaar brengt en nieuwe onderzoeksprogramma's stimuleert

Op 24 maart organiseerde ARIASnl de eerste netwerkmeeting in A LAB tussen de vijf samenwerkende partners van het platform, de Universtiteit van Amsterdam (UvA), de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), de Vrije Universiteit (VU), de Gerrit Rietveld Academie en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Denkende planten, emotienetwerken, webcamcinema en de voordelen van miscommunicatie:  een reeks aan lopende kunst-wetenschap-onderzoeken kwam al aan bod tijdens deze eerste ontmoeting. Daarnaast werden er speerpunten voor de nabije toekomst besproken, waaronder een speed-date event voor de vijf partners, het opzetten van een aanspreekpunt voor subsidieaanvragen voor onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap en het verkennen van de verschillende trajecten voor promoveren in de kunsten bij de aangesloten instellingen. Meer informatie over deze laatste netwerk meeting en toekomstige ontmoetingen is te vinden op www.ariasnl.nl.

Jeroen Boomgaard
ARIASnl-programmamanager Jeroen Boomgaard is als lector Art & Public Space verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en is hoofd van de onderzoeksmaster Artistic Research aan de Universiteit van Amsterdam. Boomgaard publiceert met regelmaat in binnenlandse en buitenlandse kunsttijdschriften over avant-garde problematiek, kunst in publieke ruimte en artistiek onderzoek. Dit voorjaar verschijnen: Jeroen Boomgaard en Rogier Brom (eds.), Being Public; How Art Creates the Public, Valiz Publishers; Jeroen Boomgaard, Rini Hurkmans, Judith Westerveld (eds.), Compassion; A Paradox in Art and Society, Valiz Publishers.

Flora Lysen
ARIASnl-projectcoördinator Flora Lysen is onderzoeker bij Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij werkt aan een proefschrift over de geschiedenis van hersenwetenschap in populaire cultuur. Samen met de onderzoeksgroep 'neurocultures' van de UvA initieerde zij de interdisciplinaire 'Worlding the Brain'-conferenties. Voorheen werkte zij o.a. bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht) en If I Can't Dance (Amsterdam). Publicaties verschenen o.a. in Nuncius, Contemporaneity, Metropolis M. In Stedelijk Studies journal publiceerde zij een artikel over de tentoonstelling ‘Visual Aspects of Science’ in het Stedelijk in 1962.

Over ARIASnl
ARIASnl is het Amsterdam Research Institute for Arts and Science waar wetenschappelijk en artistiek onderzoek elkaar ontmoeten in samenwerkingsprojecten. Naast platform voor onderzoek wil ARIASnl zich ontwikkelen tot een internationaal centrum voor kennis en debat over onderzoek in de kunsten.

In lijn met het thema ‘Kunst, onderzoek en innovatie in de 21e eeuw’ van de Nationale Wetenschapsagenda heeft ARIASnl drie aandachtspunten geformuleerd:
•    Kunst, onderzoek en educatie over de rol van artistiek onderzoek als onmisbare bron voor nieuwe manieren van kennisontwikkeling, leren en reflecteren;
•    Kunst, cultuur en gezondheid over de toepassing van creatieve technologieën binnen gezondheidszorg en preventie en de ethische en filosofische vraagstukken daaromtrent;
•    De stad als onderzoeksveld, waarin kunstenaars en wetenschappers gezamenlijk komen tot innovatieve concepten die bijdragen aan het leefbaar en aantrekkelijk houden van een steeds kosmopolitischer wordende stad als Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst van 24 maart werd duidelijk dat er een enorme diversiteit aan onderzoek is binnen de aangesloten instellingen. ARIASnl stelt zich dan ook ten doel meer samenwerking te stimuleren om veelbelovende onderzoeksprogramma’s mogelijk te maken.

ARIASnl is een samenwerking van de Universtiteit van Amsterdam (UvA), de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), de Vrije Universiteit (VU), de Gerrit Rietveld Academie en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Flora Lysen

Delen