Studenten academies AHK opnieuw zeer tevreden over hun opleiding

Gepubliceerd op

De tevredenheid onder studenten van de academies van de AHK (Academie van Bouwkunst. Academie voor Theater en Dans, Breitner Academie, Conservatorium van Amsterdam, Nederlandse Filmacademie, Reinwardt Academie) en aan de master Kunsteducatie is verder toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). De studenten zijn daarnaast op alle aspecten (aanmerkelijk) meer tevreden dan het landelijk gemiddelde. Een van de uitgangspunten van de AHK is excellent opleiden en continu kwaliteitsstreven. De resultaten van de NSE laten onverminderd zien dat studenten dit herkennen. Studenten hebben een hoge waardering voor de studie in het algemeen (4,19 uit 5,0), de sfeer op de opleiding (4,45 uit 5,0) en zouden vaker hun studie aanraden aan vrienden, familie of collega’s (4,35 uit 5,0).

De tevredenheid onder studenten van de academies van de AHK (Academie van Bouwkunst. Academie voor Theater en Dans, Breitner Academie, Conservatorium van Amsterdam, Nederlandse Filmacademie, Reinwardt Academie) en aan de master Kunsteducatie is verder toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). De studenten zijn daarnaast op alle aspecten (aanmerkelijk) meer tevreden dan het landelijk gemiddelde. Een van de uitgangspunten van de AHK is excellent opleiden en continu kwaliteitsstreven. De resultaten van de NSE laten onverminderd zien dat studenten dit herkennen. Studenten hebben in vergelijking met twee jaar geleden een hogere waardering voor de studie in het algemeen (4,19 uit 5,0), voor de sfeer op de opleiding (4,45 uit 5,0) en zouden vaker hun studie aanraden aan vrienden, familie of collega’s (4,35 uit 5,0).

Begin 2017 zijn alle studenten van de AHK uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE. Dit landelijke onderzoek bevat vragen over onderwijs en organisatie van de opleidingen, zoals over inhoud, programma, docenten, toetsing en beoordeling, internationalisering en informatievoorziening. 1550 studenten van de AHK hebben de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 53%. Niet eerder haalde de AHK zo’n hoge respons. De AHK waardeert de hoge betrokkenheid van studenten en de bijdrage die zij willen leveren om het onderwijs naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

Resultaten
Studenten zijn positief over het onderwijs aan de academies van de AHK. Uit de factsheet blijkt dat zij op alle 15 thema’s waarover zij in 2015 ook zijn ondervraagd tevredener zijn. Ook de nieuwe thema’s Uitdagend onderwijs en Internationalisering krijgen een beoordeling die (ruim) hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Over de thema’s Groepsgrootte, Docenten, Stage-ervaring, Voorbereiding beroepspraktijk en Uitdagend onderwijs heerst de grootste tevredenheid; al deze thema’s scoren een 4 of hoger op een 5-puntsschaal. Ook over de Inhoud van het programma en het thema Toetsen en beoordelen zijn de studenten zeer tevreden. De thema’s Informatievoorziening en Studierooster scoren een ruime voldoende en laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van 2015, maar deze punten bieden nog ruimte voor verbetering.

Binnen de thema’s wordt op het merendeel van de onderliggende vragen beter gescoord dan twee jaar geleden en in vergelijking met het landelijke hbo. In vergelijking met landelijk onderwijs is de tevredenheid bij de studenten van de AHK lager over het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek en de mogelijkheden die de opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland.

Bekijk alle resultaten van de AHK in de speciale NSE Factsheet (pdf)

Delen