AHK mede-organisator van ELIA-conferentie ‘Making a living from the arts’

Gepubliceerd op

Op donderdag 14 en vrijdag 15 september opent de Academie voor Theater en Dans, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), haar deuren voor de conferentie ‘Making a living from the Arts’. Deze conferentie wordt georganiseerd door ELIA (de Europese netwerkorganisatie waarin 250 instituten voor kunstonderwijs uit 49 landen zich verenigd hebben) in samenwerking met de AHK. Tijdens ‘Making a living from the arts’ buigen kunstenaars, kunstdocenten, creatieve professionals en cultureel ondernemers uit heel Europa zich over ondernemerschap en social impact binnen de kunsten.

Ondernemerschap in de kunsten
Net als in andere vakgebieden worden ook binnen de kunsten het leven-lang-leren, de continue ontwikkelen van vaardigheden en groeiende flexibiliteit steeds belangrijker. Met de maatschappelijke uitdagingen en de druk van de globalisering wordt het steeds belangrijker voor creatieve professionals om hun positie in de samenleving te versterken. Voor kunstdocenten is het de uitdaging tegemoet te komen aan deze behoeften van toekomstige kunstenaars. ‘Making a living from the arts’ biedt een platform voor kennisdeling over modellen en praktijken op het gebied van cultureel ondernemerschap binnen en buiten het hoger onderwijs.  

Over de conferentie
De conferentie start met het uitdagen van waarden, overtuigingen en mythen rond het woord 'ondernemerschap', het stimuleren van een kritisch debat over verschillende discoursen en de misvattingen rond ondernemerschap binnen de kunsten. Aan de hand van voorbeelden van innovatieve praktijken binnen de kunsten en het kunstonderwijs komen vijf subthema’s aan bod: Social impact and social innovation, expanded professionalism in the arts, creative responses to labour struggles, approaching entrepreneurship in higher arts education, entrepreneurial initiatives: new models of education.

AHK en ondernemerschap
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten onderkent al jaren de noodzaak om ondernemerschap binnen de kunsten te stimuleren. Zowel binnen de curricula, als via samenwerkingen met de andere kennisinstellingen in de stad en de kennisbank www.beroepkunstenaar.nl draagt de AHK actief bij aan de ontwikkeling van ondernemerschap binnen het kunstonderwijs.
Bij de Academie voor Theater en Dans staat het principe ‘learning by doing’ centraal. Aankomende acteurs, dansers, regisseurs, choreografen, ontwerpers en producenten realiseren tijdens hun studie - onder begeleiding van professionals uit het werkveld - talloze voorstellingen, festivals en evenementen.

Voor wie
De conferentie is bedoeld voor kunstenaars, kunstdocenten, creatieve professionals en cultureel ondernemers uit heel Europa. De kosten voor de tweedaagse conferentie bedragen € 150 (hierin zijn opgenomen een diner, een lunch, voorstellingsbezoek aan het NEU NOW-festival en de materialen die tijdens de conferentie gebruikt worden). Aanmelden kan via de website van ELIA

Delen