Onderzoek Straatwaarden: meer maatschappelijke dynamiek in erfgoed en ruimte

Gepubliceerd op

De onlangs verschenen publicatie Straatwaarden doet verslag van het onderzoeksproject over de opkomst van nieuwe, meer participatieve en duurzame praktijken in onze omgang met erfgoed en de publieke ruimte.

"Het onderzoeksproject Straatwaarden heeft ons inzichten opgeleverd over hoe we de zogeheten vermaatschappelijking van erfgoed en ruimte kunnen zien en duiden", vertelt lector en projectleider Riemer Knoop.

Straatwaarden onderzocht aan de hand van voorbeelden en conceptuele reflecties, de veranderende praktijken van erfgoedvorming in de publieke ruimte. In een tijd van bottom-up, participatie, diversiteit en meer sociaal-duurzame kwaliteiten in onze leefomgeving constateren de onderzoekers een groeiende rol van nieuwe, meer participatieve en duurzame praktijken in onze omgang met erfgoed en de publieke ruimte. Knoop: "Vanuit een ‘sustainistisch’ cultuurperspectief beschouwd blijken die succesvoller naarmate ze meer maatschappelijk verankerd zijn en ruimte bieden aan pluriformiteit in waarden en participanten. Dat stelt nieuwe eisen aan erfgoedprofessionals."

Heritage- & placemaking

Het Straatwaardenonderzoek onderstreept hoe erfgoed niet zozeer als ‘te behouden object of locatie’ dient te worden gezien, maar als deel van een maatschappelijke ontwerpopgave. Het toont hoe de praktijk van erfgoedvorming in de leefomgeving aan het veranderen is: erfgoed wordt inclusiever, is sterker verbonden met maatschappelijke spelers en sluit beter aan bij waarden van lokale gemeenschappen. Waar in het lopende debat over stedelijke ruimte steeds meer gesproken wordt over ‘stadmaken’, verschuift het blikveld van erfgoed naar ‘erfgoed-maken’. In deze dynamische context ontvouwt zich een nieuw speelveld waarin ‘heritage-making’ en ‘placemaking’ zich verweven.

Erfgoedarena 20 september

De conclusie van het onderzoek heeft gevolgen: voor wie er mee mag spelen, voor de keuze van relevante sociale waarden en het soort expertise van het erfgoedwerkveld en erfgoedonderwijs. Straatwaarden opent daarmee de discussie voor de erfgoedagenda. Te beginnen met de Erfgoedarena op woensdag 20 september.

Publicatie downloaden of aanvragen

Download Straatwaarden - In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken
Straatwaarden komt voort uit een serie workshops en expertmeetings in 2016-2017 met een brede groep onderzoekers en spelers uit het erfgoeddomein. Kijk voor meer informatie op reinwardtcommunity.nl. Het project, onder leiding van de Reinwardt Academie in samenwerking met Lectoraat Play & Civic Media (HvA), Gordion Cultureel Advies en Sustainism Lab, is mede mogelijk gemaakt door het hbo-innovatieprogramma Amsterdam Creative Industries Network (ACIN).

Straatwaarden: In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken. Samenstelling en redactie: Riemer Knoop, Michiel Schwarz. Auteurs: Nancy van Asseldonk, Joost Beunderman, Henny Groenendijk, Riemer Knoop, Diana Krabbendam, Michiel Schwarz, Steven ten Thije, Martijn de Waal, Jaap Westbroek. S Nederlands met Engelstalige bijdragen. Uitgave Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), juni 2017.  ISBN 978-90-71681-29-5

Delen