Teaching dance in the 21st century - professionaliseringcursus voor dansdocenten

Gepubliceerd op

Cursus professionalisering voor HBO dansdocenten. Aanmelden tot 20 september.

Teaching dance in the 21st century
Cursus professionalisering voor HBO dansdocenten

“To understand what I am saying, you have to believe that dance is something other than technique. We forget where the movements come from. They are born from life. When you create a new work, the point of departure must be contemporary life -- not existing forms of dance.” Pina Bausch

“Dancing on the edge is the only place to be.” Trisha Brown

De Academie voor Theater en Dans (AHK) organiseert een professionaliseringcursus voor dansdocenten. In deze cursus wordt door het toepassen van intervisie technieken, peer-coaching en reflectie naar de rol van de docent gekeken. Vervolgens kunnen dansdocenten deze didactische instrumenten inzetten binnen de eigen omgeving om een actieve leergemeenschap te stimuleren met zowel collega’s als dansstudenten. Onderwijs- en leerconcepten zullen onderbouwing geven.

Een breed scala aan vragen kunnen aan bod komen:
Op welke manier heb je jouw wijze van lesgeven ontwikkeld en wat ligt daaraan ten grondslag? Wat was het professionele werkveld waar je onderdeel vanuit maakte en hoe is die te vergelijken met het huidige professionele danswerkveld, welke rol en verantwoordelijkheid had je daarbinnen?
Welke leer- en pedagogische concepten gebruik je binnen je eigen lesgeefpraktijk, hoe bewust ben je je van de keuzes die jij maakt en zijn die het meest bevorderlijk voor de ontwikkeling van de dansstudenten wat betreft hun toekomstige rol in het professionele werkveld?
Wat zijn de werkmethodes die in het werkveld gebruikt worden en wat zijn de verantwoordelijkheden van de tegenwoordige danser/dansperformer als co-creator. Hoe kunnen die vertaald worden naar onderwijs dat goed aansluit bij het werkveld en wat er van dansers/danskunstenaars verwacht wordt?
Wat betekent dat voor de rol van de docent? Ziet de dansdocent zich als kunstenaar? Wat is (dans)kunstenaarschap?

Het traject beslaat vijf bijeenkomsten, waarbij nieuwe kennis geïntegreerd en opdrachten uitgewerkt kunnen worden in de eigen lespraktijk, die weer uitgangspunt vormen voor intervisie en een verdieping van de eigen lespraktijk. De bijeenkomsten worden begeleid door Joyce Brouwer, senior opleider, verbonden aan de VU.

Bijeenkomsten, van 14.00-17.00
Academie voor Theater en Dans, AHK, Jodenbreestraat 3 Amsterdam

maandag 2 oktober 2017
maandag 13 november 2017
maandag 11 december 2017
maandag 15 januari 2018
maandag 5 februari 2018


Een certificaat wordt uitgegeven bij een aanwezigheid van tenminste 4 bijeenkomsten en het uitvoeren van de opdrachten. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier dit traject kan bijdragen aan het behalen van de landelijk erkende basiskwalificatie didactische bekwaamheid voor Hogescholen (de BDB).

Dit traject is tevens onderdeel van het designonderzoek van John Taylor en Angela Linssen vanuit het Lectoraat Kunsteducatie van de AHK

Overzicht belasting en inhoud

Cursus 5 bijeenkomsten, dans vakspecifiek
Belasting 35 uur (waarvan 15 uur contacttijd)
Eigen opdrachten, portfolio opbouwen                
•    Inhoud: intervisie
•    Reflectie eigen onderwijspraktijk
•    Verbinding werkveld
•    Eigen kunstenaarschap
•    Bouwen aan learning community

Belasting: 35 uur, waarvan 15 uur contacttijd


Gratis voor docenten verbonden aan de Academie voor Theater en Dans
Kosten voor docenten die niet verbonden zijn aan de ATD: € 500

AANMELDEN MOGELIJK TOT 20 september 2017


 

photo Nellie de Boer

Delen