Hoe bescherm je erfgoed tegen overstromingen en extreme neerslag?

Wateroverlast (bron: website Haags Preventienetwerk)
Gepubliceerd op

Door de klimaatverandering neemt de kans op overstromingen en extreme neerslag toe. Als een museum onder water komt te staan, bestaat het gevaar dat erfgoed onherstelbare schade oploopt. Reinwardt-alumna Kristel Witkam en vierdejaarsstudent Mike van der Steenhoven analyseerden samen met zeven erfgoedinstellingen in Den Haag de risico’s.


Voor vijf Haagse musea, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief werkten de twee jonge erfgoedprofessionals verschillende scenario’s uit voor overstroming uit zee en wateroverlast als gevolg van extreme neerslag. Daarbij maakten zij gebruik van de expertise van ingenieursbureau Royal Haskoning en werden zij begeleid en geadviseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor de zeven instellingen analyseerden Witkam en Van der Steenhoven hoe hoog het water bij hun gebouw komt te staan en of en hoe het water binnen kan komen. Vervolgens gingen zij na wat het effect op de collectie en de bedrijfsvoering zou zijn. Met inzicht in de zwakke plekken van elke organisatie inventariseerden zij de maatregelen om het erfgoed droog te houden, en brachten zij mogelijkheden voor gezamenlijke bescherming, acties en oefeningen in kaart. Het project heeft geresulteerd in vijf actieplannen die momenteel in een vervolgproject worden uitgewerkt. Tevens zullen de resultaten met het werkveld worden gedeeld.

Het project laat zo zien dat jonge professionals in korte tijd een mooi resultaat kunnen neerzetten en daarbij nuttige werkervaring opdoen. Voor Mike van der Steenhoven maakte het project deel uit van zijn vierdejaarsstage van de bachelor Cultureel erfgoed. Kristel Witkam studeerde in 2016 af aan de Reinwardt Academie met een onderzoek over de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden. Hiermee won zij zowel de Van Menschprijs 2016 als de ICOM Scriptieprijs 2016.

De Haagse erfgoedinstellingen werken permanent samen op het gebied van preventieve conservering en omgaan met calamiteiten in het Haags Preventie Netwerk. Kijk voor meer informatie op www.haagspreventienetwerk.nl.

Delen