CvA krijgt subsidie voor onderzoeksproject 'Training for Excellence'

Gepubliceerd op

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft een subsidie van drie ton toegekend aan het project Training for Excellence, een onderzoek naar innovatieve trainingsmethoden in sport, muziek en dans. Het Conservatorium van Amsterdam was mede-aanvrager van dit project voor het domein Muziek, samen met de Hogeschool van Amsterdam (Sport) en Codarts Rotterdam (Dans).

De subsidie komt voort uit de regeling RAAK-Publiek, die hogescholen en de publieke sector stimuleert tot samenwerking bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis. De bij dit onderzoek betrokken publieke instellingen zijn het Koninklijk Concertgebouworkest, Het Residentieorkest, NOC*NSF, het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Ook de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarmee het CvA al langer samenwerkt, maakt deel uit van het consortium.

Het onderzoek richt zich op de toepassing van slimme oefenmethoden in sport, muziek en dans - methoden die in kortere tijd meer rendement opleveren. Zulke methoden moeten ambitieuze sporters en uitvoerend kunstenaars in staat stellen optimaal te presteren zonder in te boeten op hun fysieke en mentale gezondheid. Hun wacht een internationaal werkveld waar een enorme concurrentie heerst. Naast het trainen van de benodigde bewegings- en expressievaardigheden moeten zij leren omgaan met prestatiedruk en beperkingen van tijd. Bij alle deelnemende instanties bestaat een grote behoefte om deze aspecten in de opleiding te integreren en daarbij van elkaar te leren.

Taking the Hurdles of Performance
Onder de titel Taking the Hurdles of Performance voert het lectoraat Muziek van het Conservatorium van Amsterdam al langer kleinschalige experimenten uit met slimme oefenmethoden die zijn ontleend aan de sport. Deelname aan het project 'Training for Excellence' maakt het mogelijk deze experimenten te intensiveren en er een groter aantal vakgroepen bij te betrekken. Dat zal meer onderzoeksdata opleveren, waardoor er meer te zeggen valt over de effectiviteit van de genoemde methoden voor musici.

‘Met dit onderzoek proberen we greep te krijgen op een artistieke praktijk die in wezen ongrijpbaar is, maar waarin tegelijkertijd heel veel op het spel staat,' aldus lector Michiel Schuijer. 'Die praktijk laat ook een licht schijnen op andere acute en stressvolle situaties waarin professionals (sporters, vluchtleiders, chirurgen, politieagenten) het onderste uit de kan moeten halen. De gemeenschappelijke uitdaging voor al die professionals is, zulke situaties te leren beheersen en naar hun hand te zetten. Op dit gebied kunnen de uitvoerende kunsten de maatschappij iets leren.’

Meer over Taking the Hurdles of Performance

Delen