Clayde Menso nieuw lid Raad van Toezicht AHK

foto: Cindy Baar

Gepubliceerd op

Clayde Menso is per 1 februari 2018 benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De directeur van Amerpodia B.V. en voormalig directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst volgt hiermee Ernst Veen op, die de raad heeft verlaten nadat zijn maximale zittingstermijn ten einde was gekomen.

Over Clayde Menso
Clayde Menso (1976) heeft een enorme ervaring opgebouwd in de Amsterdamse en nationale culturele sector. Als algemeen directeur van Amerpodia B.V. heeft hij de leiding over de vooraanstaande culturele debatcentra en theaters De Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater. Daarvoor was hij onder meer vier jaar directeur-bestuurder van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en zes jaar programmamanager Cultuur bij Stichting DOEN. Hij heeft een achtergrond in Cultureel Maatschappelijke Vorming en Bedrijfskunde. Naast zijn functie bij Amerpodia B.V. is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van Het Nationale Theater in Den Haag en van film- en muziektheater Lantaren/Venster in Rotterdam.

Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zegt over de benoeming van Clayde Menso: “Clayde Menso kent de Amsterdamse culturele wereld als zijn broekzak en heeft goed zicht op de positie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten daarin. We zijn verheugd dat hij met zijn kennis en expertise de Raad van Toezicht komt versterken.”

Clayde Menso: “De AHK speelt een essentiële rol bij het opleiden van de kunstenaars van morgen. Het biedt een omgeving waarin studenten hun talent tot wasdom kunnen brengen en van betekenis zijn voor de wereld om hen heen. Ik lever daar als toezichthouder graag een bijdrage aan.”

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en geeft het College advies. Als toezichthoudend orgaan dient de Raad zich uit te spreken over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan.

Delen