Nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing; meld je nu aan!

DAS Creative Producing. Image: Polina Medvedeva

Gepubliceerd op

Ben jij een projectleider, producent of zakelijk leider die werkzaam is in de kunstensector? De nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing is op zoek naar producenten die met nieuwe, innovatieve modellen en structuren een duurzame verbinding tot stand brengen tussen kunstenaars, publiek en financiers.

DAS Creative Producing is een master voor:

  • projectleiders, producent en zakelijk leiders die werkzaam zijn in de kunstensector. Zij hebben de ambitie om als creative producer de verbindende factor te zijn tussen kunstenaar, publiek en financiers.
  • nieuwsgierige, flexibele, kritische, maatschappelijk betrokken en moedige dwarsdenkers met een activistische inslag.
  • (toekomstige) producenten die bereid zijn om te produceren vanuit het belang van mede-eigenaarschap en duurzaamheid en actief vorm willen geven aan het kunstenlandschap. 

De deadline voor aanmeldingen is 16 maart 2018

Kijk voor meer informatie over het onderwijsprogramma, toelating- en selectiecriteria op onze site www.dascreativeproducing.nl.

Informatie-avonden
De informatie-avonden zijn op 13 februari en 1 maart van 19:00-21:00 uur. Op deze avond geven we meer informatie over het curriculum, de toelatingsprocedure en de leeromgeving van DAS Graduate School. Stel je vragen aan artistiek leider Gwenoële Trapman, het kernteam van de studie of een coach. Een van de deelnemers van de eerdere proefmodule is aanwezig om haar ervaringen met je te delen. Wees van harte welkom!

Aanmelden via deze link. Locatie: DAS Graduate School, Overhoeksplein 2, Amsterdam. 

Accreditatie NVAO
De master DAS Creative Producing zal in april 2018 geaccrediteerd worden door de NVAO. Mocht onverhoopt de NVAO de accreditatie niet afgeven dan zal mogelijkerwijs een deel van het curriculum tijdelijk als contractonderwijs aangeboden worden.

Delen