Comenius Senior Fellow-beurs voor Marijke Hoogenboom en ‘Third’ van DAS Graduate School

photo: Thomas Lenden

Gepubliceerd op

Lector Marijke Hoogenboom heeft voor de verdere ontwikkeling van het schakelprogramma Third van DAS Graduate School op 19 april de Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro ontvangen.  De beurs wordt uitgereikt aan onderwijsprofessionals ten behoeve van plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs.

Met de Comenius beurs kan een innovatie of verbetering binnen de eigen opleiding worden doorgevoerd. De nieuwe  Comenius Fellows treden toe tot het Comenius Netwerk van de KNAW. Op 16 mei organiseert de KNAW in samenwerking met het NRO en OCW de feestelijke Kick-off.

Bridging the gap: towards a full cycle of education in the performing arts
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten beoogt met het schakelprogramma genaamd Third de kloof te verkleinen tussen de masters van de Academie voor Theater en Dans en internationale PhD-trajecten. Doel van Third is om individuele choreografen, theatermakers en performance kunstenaars te ondersteunen bij het opzetten van een onderzoeksvoorstel voor de 3de cyclus, waardoor zij worden voorbereid op deelname aan (inter)nationale onderzoeksprogramma’s. Het voorstel hoort tot de hoogst scorende aanvragen en werd met ‘heel goed’ beoordeeld.

Over het Comeniusprogramma
Het Comeniusprogramma stelt docenten en ‘leaders in education’ in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen, en om onderwijskundige leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap/leiderschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Meer informatie over het Comeniusprogramma

Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

Delen