Saundra Williams benoemd tot artistiek leider Opleiding Productie Podiumkunsten

fotografie: Jeroen de Beer

Gepubliceerd op

De directie van de Academie voor Theater en Dans (ATD) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Saundra Williams benoemd tot artistiek leider van de Opleiding Productie Podiumkunsten. Saundra volgt Gwenoële Trapman op die artistiek leider is geworden bij DAS Creative Producing, de nieuwe masteropleiding die per 1 september 2018 van start gaat.

Over Saundra Williams 

Saundra Williams heeft ruim 20 jaar ervaring in de maatschappelijke en culturele sector als jongerenwerker, projectleider, coach en trainer. Zij werkt momenteel bij het Bijlmer Parktheater als Manager Bedrijfsvoering. Zij is coach van de derdejaarsstudenten aan de Opleiding Productie Podiumkunsten en was verbonden als gastdocent voor het keuzevak ‘Interculturele Communicatie’ aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Saundra doceert het vak ‘Leefwerelden van Jongeren’ bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). 

Samen met Stephany Biezen en Minchenu Maduro is zij oprichtster van de Sister Circle; een platform voor zwarte vrouwen waar ontmoeting, verbinding en connectie tussen vrouwen centraal staat.

Saundra Williams studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij is lid van de Commissie van Advies van de Masteropleiding Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Voorts is zij voorzitter van het bestuur van Heesterveld Creative Community en Open Atelier, een broedplaats in Amsterdam Zuidoost.


Over de Opleiding Productie Podiumkunsten

De Opleiding Productie Podiumkunsten (OPP) bestrijkt de gehele breedte van de podiumkunsten. OPP-studenten worden opgeleid als productieleider, creative producer, regieassistent en voorstellingsleider. De OPP kent veel samenwerkingsvormen met het werkveld, heeft goede internationale contacten en werkt samen met vrijwel alle opleidingen van de Academie voor Theater en Dans. Onze studenten ontwikkelen zich tot productieleiders met een visie die vakmanschap en traditie verbindt met actualiteit en de hybride beroepspraktijk.


Jan Zoet, directeur Academie voor Theater en Dans: 

‘Saundra Williams is een gedreven coach en docent, een bevlogen verbinder met veel bestuurlijke ervaring. De professionalisering van het vakgebied van de creatief producent heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Met Saundra hebben we een artistiek leider gevonden met hart voor de verdere ontwikkeling van het produceren in de kunstensector. In de visie van de OPP is de productieleider van de toekomst onderdeel van het artistieke team en mede-eigenaar van het artistieke proces. Vanuit deze gedachte is ook de masteropleiding DAS Creative Producing – creative entrepreneurship in the arts opgericht.

Delen