Johannes Leertouwer start promotietraject i.s.m. Conservatorium van Amsterdam

Gepubliceerd op

Johannes Leertouwer, chef-dirigent van de orkestklas Philharmonic Fridays van het Conservatorium van Amsterdam (CvA), begint aan een promotietraject rond de historische uitvoeringspraktijk van de orkestmuziek van Johannes Brahms. Aanleiding voor dit promotieonderzoek is het feit dat er weliswaar veel onderzoek is gedaan naar de uitvoeringspraktijk van het negentiende-eeuwse repertoire, maar dat de uitkomsten daarvan tot dusver amper worden toegepast in de praktijk.

 Het promotieonderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van de Universiteit van Leiden. Promotor is prof. dr. Henk Borgdorff. Het onderzoek bestaat uit drie delen: bronnenonderzoek naar de historische uitvoeringspraktijk van Brahms’ orkestmuziek; een registratie van het proces waarin Johannes Leertouwer zijn bevindingen overbrengt aan de musici die het orkest vormen, en tot slot een audio- en video-opname van vier programma’s met de vier concerten en symfonieën van Brahms, als klinkend resultaat van het onderzoek.

Tijdens zijn onderzoek werkt Johannes Leertouwer nauw samen met het Conservatorium van Amsterdam en de Nieuwe Philharmonie Utrecht, waarvan hij artistiek leider en dirigent is. De vermaarde expert prof. dr. Clive Brown, emeritus hoogleraar van de universiteit van Leeds heeft zijn medewerking toegezegd.
Er wordt een orkest geformeerd waarin docenten, studenten en alumni van het CvA een belangrijke rol zullen spelen. Alle partijen hebben zich ten doel gesteld het traject zoveel mogelijk in het conservatoriumonderwijs te integreren, zodat de vruchten van het onderzoek al gedurende de vier jaar waarin het project zal lopen worden gedeeld met docenten en studenten van het CvA.

Gezien het promotietraject en zijn (overige) drukke werkzaamheden legt Johannes Leertouwer het studieleiderschap van de Sweelinck Academie per 1 september neer. Het CvA dankt Johannes voor zijn enorme inzet en de inspirerende en gedegen wijze waarop hij in de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan deze academie. 

Delen