Studenten verkennen samen met werkveld het terrein van erfgoed en ruimte

Gepubliceerd op

De eindpublicatie 'Er is geen toen zonder nu'  is het resultaat van een jaar onderzoek door studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld. De publicatie is een eerste verkenning door de ogen van de studenten van de Reinwardt Academie op het terrein van erfgoed en ruimte. 

Studenten van de Reinwardt Academie trokken twee Amsterdamse wijken in om vanuit verschillende perspectieven antwoord te zoeken op meerdere vragen. Welke stedenbouwkundige en architectonische waardering geven historici en monumentenzorgers aan gebouwen en stedenbouwkundige structuren? Wat is de economische waarde van een plek met een rijke geschiedenis? En hoe waarderen bewoners en gebruikers hun wijk, hoe hebben zij van een huis een thuis gemaakt, van een wijk hun buurt? 

Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd door de studenten van de afstudeergroep Making Herritage Count. Projectleider Nancy van Asseldonk hoopt ook de komende jaren met dit onderzoek door te kunnen gaan een uiteindelijk een steeds scherper antwoord te kunnen formuleren op de centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen erfgoedwaarden in de context van ruimtelijke ontwikkeling beschreven en gewogen worden? Niet alleen de overheid of de markt, maar de samenleving als geheel draagt de verantwoordelijkheid voor de invulling en de leefbaarheid van de publieke ruimte. Ook erfgoed maakt hier onlosmakelijk en steeds zichtbaarder deel van uit. De Reinwardt Academie volgt het proces van vermaatschappelijking van erfgoed op de voet en leidt haar studenten op om hier (uiteindelijk) een rol in te spelen.

Download hier gratis de publicatie 'Er is geen toen zonder nu'

Delen