AHK krijgt werkplaats op Marineterrein Amsterdam

Gepubliceerd op

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) breidt vanaf deze maand uit naar het Marineterrein in Amsterdam. De academies van de hogeschool krijgen een gemeenschappelijke werkplaats waar ze, samen met wetenschappers, de industrie en communityleden op het terrein, werken aan innovatieve projecten voor maatschappelijke uitdagingen. Ook is de ruimte geschikt voor showcases van proefprojecten en publieke presentaties. De nieuwe locatie is te vinden in de laagbouw van gebouw 027.

Nieuwste technologieën
De AHK wil haar studenten meer ruimte bieden om te ontwerpen, te maken en te experimenteren met nieuwe technologieën (3D-printers), technieken, machines (lasersnijders) en materialen voor bijvoorbeeld maquettes, modellen, decors en installaties. De hogeschool wil bewust samenwerken met een brede community, bestaande uit de creatieve industrie, de community op het terrein en partners uit het hoger onderwijs in Amsterdam, om ter plekke oplossingen te bedenken, testen en toe te passen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Op die manier doet een nieuwe generatie ontwerpers en makers vaardigheden op die onmisbaar zijn in hun toekomstige beroepsuitoefening. Studenten van de AHK werken, op initiatief van de Nederlandse Filmacademie, op het Marineterrein al samen in de VR-Academy. Dit is een werkplaats bij communitylid XR Base waar zij experimenteren en leren werken met de nieuwste virtual reality technieken.
 
Hotspot
Bert Verveld, voorzitter van het College van Bestuur van de AHK, is verheugd dat de hogeschool haar activiteiten op het Marineterrein verder ontplooit. Verveld: "De AHK vindt het van groot belang dat haar studenten in aanraking kunnen komen met de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied en met andere makers. We zijn er trots op dat we dit kunnen doen in samenwerking met het Marineterrein, dat zich ontwikkeld heeft tot dé creatieve en technologische hotspot in Amsterdam. Wij geloven dat de interactie tussen onze studenten - en de leer- en werkomgeving die op het Marineterrein ontstaat - alle partijen veel kan opleveren”.

Uitdagingen
De bedoeling is om Marineterrein Amsterdam stap voor stap te transformeren van een militair terrein naar een binnenstedelijk innovatiemilieu en een flexibel en toekomstbestendig stadskwartier met werk- en ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen en groen. “Met de komst van de AHK zetten wij een volgende stap in het realiseren van een hypermodern innovatiemilieu in het hart van de stad, waar we oplossingen bedenken, testen én toepassen voor uitdagingen op het gebied van leren, gezondheid, verkeer en water” zegt Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam.

Masterstudenten
De nieuwe werkplaats die de AHK in oktober in gebruik neemt, is al in het eerste weekend van november voor publiek toegankelijk. Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 november presenteren de masterstudenten van de Academie van Bouwkunst hun afstudeerwerk tijdens de zogenaamde Graduation Show. Deze expositie, met dit jaar als thema ‘Waste no more’, is vrij toegankelijk.

Over Marineterrein Amsterdam
Door de bedrijven en organisaties die gehuisvest zijn op het Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor allerlei maatschappelijke uitdagingen en een duurzame leefomgeving. Een internationale gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en ondernemers werkt hier samen om stad en land flexibel en weerbaar maken.

Delen