Feestelijke bezegeling van samenwerking HvA-AHK door tekenen convenant

Het screening team van de HvA en Health & Performance en Jan Zoet (foto: Jeroen de Beer)

Gepubliceerd op

Op dinsdag 6 november jl. hebben de opleiding Oefentherapie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) hun samenwerking gevierd. Met 25 man sterk kwam het docententeam van de Oefentherapie het Health & Performance team in het zonnetje zetten i.v.m. het jarenlang faciliteren van praktijkervaring voor hun studenten.

In 2011 is Health & Performance de eerste samenwerking op gebied van onderzoek aangegaan met de HvA. Op aanvraag van Domein Gezondheid opleiding Fysiotherapie, namen een aantal studenten dans van de ATD deel aan een onderzoek naar hypermobiliteit met de titel: Hypermobiliteit bij dansers: “Een zegen of een vloek?”

Met dit onderzoek als uitgangspunt is er een uitgebreide functionele screening voor alle 1e en 2e jaars studenten dans van de ATD ontwikkeld dat hen inzicht geeft in hun eigen fysieke mogelijkheden. Deze screening ging in 2015 van start als promotieonderzoek door Janneke de Vries van de opleiding Fysiotherapie, binnenkort zal zij haar bevindingen met ons delen. De opleiding Oefentherapie heeft op verzoek van Health & Performance een geheel eigen onderdeel m.b.t. de kwaliteit van bewegen aan deze screening toegevoegd.

Dr. Bart Visser (lector HvA/opleidingsmanager Oefentherapie) sprak tijdens de samenkomst lovend over de samenwerking.

Annemarie Hulst –Waal (docent/onderzoeker HvA Oefentherapie) gaf aan dat hun opleiding werkt vanuit Community’s of Practice waarbij vanuit een gedeelde passie met andere partijen wordt samengewerkt om op een innovatieve manier vraagstukken uit de praktijk aan te pakken. Onderzoek, onderwijs en praktijk worden binnen de Community of Practice met elkaar verbonden en versterken elkaar. De passie voor bewegen brengt de AHK en HvA samen. Van en met elkaar kunnen we leren hoe bewegingsvaardigheden geoptimaliseerd kunnen worden om een hoger niveau van presteren te bereiken, rekening houdend met gezondheidsrisico’s. Het onderzoek ‘Training for Excellence’ werd daarbij aangehaald. http://www.hva.nl/kc-bsv/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2018/09/concertgebouworkest-gaat-slimmer-oefenen-met-hulp-hva.html

Hier op aansluitend vertelden studenten Oefentherapie, Denise Barhorst en Lisanne van Osch over hun Thesis onderwerp “Trainen voor topniveau”, een vooronderzoek naar de manier van trainen voor performance bij de studenten MTD en UC/JMD dat momenteel uitgevoerd wordt.  En gaven Luca Taylor, Anna Spruit en Suzy Kortekaas inzicht in hun stageactiviteiten bij ATD die voortvloeide uit hun deelname aan de dansscreening. Een filmpje liet zien hoe de functionele screening vanuit hun opleiding werkt; https://m.youtube.com/watch?v=XDoS-7HmtOY&feature=youtu.be

De bijzondere samenwerking door beide opleidingsinstituten werd uiteindelijk officieel bezegeld met het tekenen van een convenant.

Dit convenant betekent een versterking voor de educatie van getalenteerde en ambitieuze jongeren en hun toekomstige aandeel in hun specifieke werkveld. De samenwerking richt zich met name op het bundelen van de kennis en ervaring van de verschillende partijen ten behoeve van de

functionele screening van 1e en 2e jaars dansers en acteurs van de ATD. Alle partijen beogen de kennis en ervaringen in het kader van educatie in te zetten en zullen daar waar mogelijk ruimte creëren voor stages en onderzoeksopdrachten met en tussen studenten en/of medewerkers.

De looptijd van het convenant bedraagt 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging en gaat in op 1-11-2018 te Amsterdam.

Dr. S.P.Ramaekers, lector HvA/opleidingsmanager Fysiotherapie

Dr. Bart Visser, lector HvA/opleidingsmanager oefentherapie Mensendieck (links) en Jan Zoet, directeur van de Academie voor Theater en Dans (foto: Jeroen de Beer)

Het Health & Performance team

Delen