Eerste internationale training over beladen erfgoed

Gepubliceerd op

Van 2 tot 14 december volgden 18 jonge erfgoedprofessionals de internationale training Sharing Stories on Contested Histories. Deze training werd door de Reinwardt Academie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkeld in het kader van het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed. Het is voor het eerst dat in Nederland een internationale training werd georganiseerd die zich richt op beladen erfgoed en de presentatie ervan.

Tijdens de training werd met trainees uit elf verschillende landen kennis uitgewisseld over de presentatie van en omgang met ons gedeelde erfgoed. Aan de hand van voorbeelden die als beladen kunnen worden ervaren, werd onderzocht hoe erfgoedprofessionals ruimte kunnen geven aan verschillende perspectieven hierop. De training had het karakter van een workshop waarbij storytelling werd gebruikt als instrument om betekenis te geven aan erfgoed.

Handvatten voor meerdere perspectieven
Er is een groeiende vraag naar het tonen van meerdere perspectieven op ons erfgoed. Herkenning en erkenning voor aspecten van het verleden die voorheen buiten beschouwing werden gelaten, kunnen daardoor worden gestimuleerd. Tijdens de training werd verkend welke handvatten er zijn om met deze aspecten om te gaan. Met partners als het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum, het Tropenmuseum, Imagine IC, Black Heritage Tours en The Black Archives, het Mauritshuis, West Den Haag en het Nationaal Archief werd gezocht naar manieren om meerdere perspectieven beter tot uiting te laten komen binnen de erfgoedsector.

Gedeeld Cultureel Erfgoed
De 18 trainees waren afkomstig uit Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Thailand en Nederland. Het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed is onderdeel van het Nederlandse internationaal cultuurbeleid 2017-2020, dat onder verantwoordelijkheid valt van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken.

Delen