Marijn de Langen (Mime Opleiding) ontvangt eerste postdoc aan AHK

Marijn de Langen in gesprek met Luc Boyer tijdens Decroux Cafe

Marijn de Langen in gesprek met Luc Boyer tijdens Decroux Cafe

Gepubliceerd op

De postdoc aanvraag The past bubbles around us: Mime archieven in de openbaarheid van ATD-docent en onderzoeker Marijn de Langen in samenwerking met DAS Research is toegekend. Met het post-doc programma van Regieorgaan SIA krijgen gepromoveerde docenten van hogescholen voor de eerste keer de kans om zich via een bijzondere regeling verder te ontwikkelen.

Het postdoconderzoek van Marijn de Langen bouwt voort op haar recente proefschrift Mime denken: Nederlandse mime als manier van denken in en door de theaterpraktijk (Universiteit Utrecht, 2017). Het richt zich op het ontwikkelen van principes voor duurzame ontsluiting van het archief van de Nederlandse mime, een uniek archief binnen de Nederlandse podiumkunstensector dat voortkomt uit een bij uitstek fysieke, belichaamde theaterpraktijk. Het onderzoek brengt actuele vraagstukken met betrekking tot dit archief vanuit de Mime Opleiding en het beroepsveld in kaart, inventariseert sterke voorbeelden en bestaande strategiee?n van archiefontsluiting binnen- en buiten de podiumkunsten en analyseert relevante theorievorming.

Zo organiseerde Marijn de Langen als onderdeel van haar onderzoek op 15,16 en 18 januari het 'Decroux Café’, cafégesprekken over belichaamde kennis met diverse mimespelers.

Gedurende 2 jaar is de postdoc de helft van de tijd beschikbaar voor onderzoek en de andere helft voor onderwijs. Door de postdocs in te zetten op zowel onderzoek- als onderwijstaken, zullen zij de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken.

Onderdeel van DAS Research
The past bubbles around us: Mime archieven in de openbaarheid maakt onderdeel uit van het lectoraat DAS Research, de centrale onderzoekseenheid van de Academie voor Theater en Dans (ATD) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Het is aan de AHK het eerste postdoconderzoek en vormt een belangrijke basis voor het nieuwe onderzoeksdomein 'Andere narratieven' dat zich richt op de actualisering, diversificatie en verrijking van bestaande theater- en danshistorische narratieven, waarmee studenten aan de ATD worden opgeleid. De focus ligt daarbij op de uitzonderlijke vormen van belichaamde kennis die kenmerkend zijn voor de transitorische kunsten, en op het verbreden van de klassieke (Westerse) canon.

SIA post-doc programma
Het programma richt zich naast de talentontwikkeling van de individuele docent-onderzoekers ook op de duurzame inbedding van gepromoveerden binnen hogescholen. Het hbo-postdocprogramma werd in 2018 gelanceerd en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk het programma ontwikkeld.

Delen