Eindpublicatie Straatwaarden-onderzoek gepresenteerd

Gepubliceerd op

Op woensdag 22 mei was in Pakhuis de Zwijger de presentatie van het boek Meer straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement. Het is de tweede publicatie in het onderzoeksprogramma Straatwaarden. Wie bepaalt wat erfgoed is in een tijd van veranderende verhoudingen tussen burger, overheid en leefomgeving? Daarover spraken erfgoedprofessionals, stadmakers en beleidsmakers. Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan de videoregistratie.

De Reinwardt Academie onderzoekt sinds 2015 nieuwe vormen van omgang met erfgoed in het project Straatwaarden. Het onderzoek presenteert erfgoedvorming in de publieke ruimte als een continu, maatschappelijk ontwerpproces. En waar in het lopende debat over stedelijke ruimtes steeds meer wordt gesproken over ‘stadmaken’, zo verschuift hier het blikveld van erfgoed naar ‘erfgoedmaken’. De eerste publicatie verscheen in 2017 en was een inventarisatie van de veranderingen en hun invloed. De nieuwe publicatie Meer straatwaarden bevat een analyse van twee exemplarische casussen op dit gebied en is een pleidooi voor geëngageerd erfgoedmaken.

Vermaatschappelijking van erfgoed
Welke invloed heeft de toenemende (roep om) participatie op erfgoedvorming? Die vraag stond centraal tijdens de boekpresentatie. Na een algemene introductie door onderzoekers en auteurs Riemer Knoop en Michiel Schwarz, werd Sabrina Lindemann geïnterviewd. Zij is urban curator in bedrijvengebied de Binckhorst, een van de twee casussen in het boek. Na bijdragen van HvA-lector en onderzoekspartner Martijn de Waal, bouwbiograaf Jobbe Wijnen en ontwerper Joost Beunderman kwam het gesprek over 'vermaatschappelijking van erfgoed' echt goed op gang.

Erfgoedprofessionals als curators
In een panel spraken Esther Agricola (directeur Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam), Karin Westerink (hoofd Monumenten en Archeologie gemeente Amsterdam), Teun van den Ende (Platform VOER) en Charlot Schans (STIPO) over het belang van verbindingen met de samenleving. Want de verhoudingen tussen burger, overheid en leefomgeving veranderen, en mensen en hun gemeenschappen worden steeds invloedrijker. Ook in erfgoedpraktijken. Erfgoedprofessionals van de toekomst zijn dan ook curators, begeleiders van meervoudige transities vanuit waarden in gemeenschappen.

Download hier het boek Meer straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement.

Delen