Nieuw in het NBA-curriculum

Progressing Ballet Technique, foto: Marieke van der Heijden

Gepubliceerd op

Vanaf komend seizoen maken de studenten van de Nationale Balletacademie kennis met twee nieuwe lesmethoden. De jongste studenten krijgen met ingang van het nieuwe schooljaar wekelijks les volgens de ‘Progressing Ballet Technique’. De bachelor-studenten werken onder leiding van een psycholoog aan het versterken van hun mentale vaardigheden, volgens de ‘ACT’-methode.

Progressing Ballet Technique
Progressing Ballet Technique (PBT) is uitgevonden door de Australische Marie Walton-Mahon, die daarbij nauw samenwerkte met fysiotherapeuten. De methode, waarbij de studenten onder meer werken met ballen in verschillende maten en met zogeheten dynabends (elastieken), helpt jonge balletstudenten om hun spiergeheugen op de voor klassiek ballet best mogelijke manier te trainen. En dat zonder zwaartebelasting van het lichaam. Marieke van der Heijden, die de PBT-methode afgelopen jaren al in haar lessen aan de pre-NBA-kinderen introduceerde: “Je traint met deze methode de propioceptoren van jonge leerlingen, de kleine zenuweindjes die bepalen hoe je een beweging maakt. Dat betekent dat je bepaalde bewegingen met bijvoorbeeld het gebruik van een bal op zo’n manier leert maken dat wanneer je die bewegingen daarna maakt terwijl je – zonder attributen – rechtop staat, je ze eigenlijk niet meer fout kunt doen.” Als voorbeeld noemt ze een retiré, waarbij de voet van het werkbeen is opgetrokken tot de knie van het standbeen: “Op een kleine bal kun je die beweging alleen goed uitgedraaid maken, anders kukel je van de bal af.”
De nieuwe studenten van NBA1 zullen komend seizoen elke vrijdag een les van Marieke van der Heijden krijgen volgens de PBT-methode.

ACT
De Bachelor-studenten maken komend seizoen kennis met ACT, wat staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie die studenten kan helpen om, onder meer, beter om te gaan met eventuele obstakels, ruimte te geven aan gevoelens, meer stil te staan bij wat voor hen het meest van waarde is en daarin te investeren, zekerheid en zelfvertrouwen op te bouwen en hun persoonlijke verkracht te vergroten. Een psycholoog begeleidt de studenten tijdens de zes bijeenkomsten waarin ze aan de slag gaan met deze methode.

 

 

Delen