Onderzoek The Critical Visitor van start

Gepubliceerd op

Begin 2019 diende Universiteit Leiden samen met de Reinwardt Academie en de TU Delft een financieringsaanvraag in voor een onderzoeksproject rond intersectionaliteit in de erfgoedsector. Deze aanvraag is nu gehonoreerd.

In het kader van het NWO-programma Smart Culture - Kunst en Cultuur ontvangen zeven onderzoeksprojecten in totaal bijna 3 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Een van de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen werd ingediend door Eliza Steinbock van Universiteit Leiden, Hester Dibbits van de Reinwardt Academie en Dirk van den Heuvel van de TU Delft.

De ‘kritische bezoeker’ tegemoetkomen
Het project The Critical Visitor onderzoekt hoe erfgoedinstellingen in hun organisatie, collecties en tentoonstellingsruimten een vorm van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen die tegemoetkomt aan de pluriforme eisen van de hedendaagse 'kritische bezoeker'. Hierbij werken vijftien partners samen aan intersectionele tools die mechanismen van uitsluiting en onderdrukking niet alleen blootleggen, maar ook ontmantelen.

De overkoepelende onderzoeksmethode wordt onderwezen op de Reinwardt Academie en kijkt naar theorie, ethiek en praktijk om tot professionaliteit te komen. Het onderzoeksproject loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025.
 

Delen