DAS Research: de kenniskring Belichaamde Kennis in Theater en Dans

Foto van Hali Neto voor de voorstelling For the time Being van Schweigman&. Foto Sofie Knijff

Gepubliceerd op

Vanaf het najaar van 2019 gaat in de ATD de kenniskring Belichaamde kennis in theater en dans van start, onder leiding van docent en postdoconderzoeker Marijn de Langen (Mime Opleiding). De kenniskring is ingebed in het lectoraat DAS Research.

Uitnodiging voor docenten

Voor de kenniskring Belichaamde kennis in theater en dans ben ik op zoek naar gemotiveerde docenten met een eigen fysieke theater/danspraktijk die geïnteresseerd zijn in reflectie op belichaamde kennis, op zoek zijn naar een uitwisseling hierover met andere docenten, en die mogelijk ideeën voor eigen onderzoek hebben op dit gebied. De kenniskring zal in 2019/2020 zes woensdagmiddagen bij elkaar komen (14.00-17.00). Afhankelijk van de samenstelling van de groep vinden de bijeenkomsten in het Engels of in het Nederlands plaats. Er is plaats voor maximaal 10 docenten. Wanneer de kenniskring definitief is geformeerd, wordt de deelname financieel vergoed vanuit het lectoraat.

De bijeenkomsten bestaan uit gesprek en onderzoek op de vloer. We lezen een aantal theoretische teksten die gaan over belichaamde kennis, we bekijken een aantal voorbeelden van documentatie en archivering van belichaamde kennis in theater en dans. Iedere deelnemer neemt de rest van de groep op de vloer mee in een aantal essentiële elementen uit haar of zijn fysieke techniek, onderzoekt de verwoording en overdraagbaarheid hiervan, en laat zien waar ruimte voor onderzoek is.

De samenstelling van de kenniskring is zo divers mogelijk, de uitnodiging staat open voor docenten van alle BA opleidingen van de ATD. Op woensdag 2 oktober 2019 tussen 17.00-18.00 is een eerste informatiebijeenkomst, waarin ik een toelichting zal geven op het idee van de kenniskring, en mijn eigen postdoctoraal onderzoek. In deelname geïnteresseerde docenten vraag ik om een schriftelijke motivatie te schrijven, met daarin een toelichting over je affiniteit met het onderwerp, en je verwachtingen van de bijeenkomsten. Op basis hiervan vindt (mocht dit nodig zijn) een eventuele selectie plaats, waarbij tevens gestreefd wordt naar een brede vertegenwoordiging vanuit de verschillende ATD opleidingen. De deadline voor schriftelijke aanmelding voor de kenniskring (plus motivatiebrief) is 16 oktober 2019. Stuur je aanmelding graag naar Marijn de Langen via marijn.delangen@ahk.nl.

Data voor de werkgroepen

  • Woensdag 2 oktober tussen 17.00-18.00 informatiebijeenkomst
  • Woensdag 16 oktober deadline aanmeldingen voor de kenniskring
  • Woensdag 30 oktober 14.00-17.00 Kennismakingsbijeenkomst
  • Woensdag 27 november 14.00-17.00 onderzoeksbijeenkomst 1
  • Woensdag 8 januari 14.00-17.00 onderzoeksbijeenkomst 2
  • Woensdag 5 februari 14.00-17.00 onderzoeksbijeenkomst 3
  • Woensdag 1 april 14.00-17.00 onderzoeksbijeenkomst 4
  • Woensdag 22 april 14.00-17.00 onderzoeksbijeenkomst 5
Delen