What a Body Can Do studenten seminar

Scene uit Balthazar (2013) door David Weber Krebs en Maximiliian Haas. Fotograaf: Ines Lechleichner

Gepubliceerd op

Vanaf het najaar van 2019 organiseert docent en onderzoeker Marijn de Langen (Mime Opleiding) een onderzoeksseminar voor een multidisciplinaire groep ATD studenten, met een specifieke interesse in belichaamde kennis. Dit seminar wordt georganiseerd in het kader van De Langens postdoconderzoek.

Uitnodiging voor studenten

Voor het studentenseminar What a body can do ben ik op zoek naar gemotiveerde studenten (in het tweede, derde of vierde jaar van hun BA opleiding aan de ATD), die affiniteit hebben met het onderwerp belichaamde kennis, die houden van reflectie, uitwisseling en onderzoek, en die mogelijk ideeën voor eigen onderzoek hebben op dit gebied. Het seminar bestaat uit 6 bijeenkomsten op maandagen tussen 19.00-21.30 (zie voor de data hieronder). Het maximale aantal deelnemers is 15. De samenstelling van de groep is zo divers mogelijk. Met een groep studenten uit verschillende opleidingen van de ATD komen we 6 maandagavonden bij elkaar, en onderzoeken we wat belichaamde kennis is, wat jouw belichaamde kennis is (die voor een deel ook de belichaamde kennis is van de discipline waarin je wordt opgeleid), en op welke manieren belichaamde kennis onderling overdraagbaar en deelbaar is.

De filosoof Spinoza noteerde in de 17e eeuw in zijn geschriften over ethiek de beroemd geworden zin ‘‘No one yet, has determined what the body can do.” Wat kan het lichaam doen? De ATD staat bol van antwoorden op die vraag. We know what a body can do… Tenminste... als het gaat over spelende of dansende lichamen. We weten van alles over het gebruik van spierspanning, over flow, over in het moment zijn, over ademhaling, ritme, transparantie, over pulling the bones away from each other, over ruimte zichtbaar maken met het lichaam, over zero, over op locatie werken met lichamen en landschappen… Vaak is deze technische kennis voor spelers en/of dansers vanzelfsprekend.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we het hebben over dit soort belichaamde kennis, en proberen we deze expliciet(er) te maken. Wat gebeurt er als je de belichaamde kennis die binnen jouw opleiding heel normaal is, probeert uit te leggen aan iemand uit een andere discipline? Hoe legt een danser uit aan een scenograaf wat flying low is? Hoe legt een scenograaf aan een theaterdocent uit dat ontwerpen een lichamelijk proces is? Hoe legt een mimer uit aan een acteur wat zero is? En nog een stap verder: hoe leggen we als theater- en dansmakers uit aan iemand uit de zorg, een neuroloog of een informaticaspecialist wat onze specifieke belichaamde kennis is? En wat de waarde ervan is?

Wat heb je nodig om belichaamde kennis over te dragen? De meest voor de hand liggende reactie is natuurlijk: je moet het doen, ervaren op de vloer. Maar wat kun je er ook in woorden over zeggen? Wat kunnen die woorden bijdragen? En welke andere media en manieren van documentatie zijn geschikt voor het overdraagbaar maken van belichaamde kennis? Wat kan fotografie zichtbaar maken, of bewegend beeld, VR, bewegingsnotatie, poëzie, tekening … Wat is het voordeel van welk medium? Gedurende de bijeenkomsten bouwen we gezamenlijk aan een klein archief van belichaamde kennis. We lezen een aantal teksten en bekijken voorbeelden van documentatie en onderzoek op dit gebied, we werken op de vloer. Ter inspiratie nodigen we mogelijkerwijs één of meerdere gasten uit.

Op maandag 7 oktober 2019 tussen 19.00-20.00 is een eerste informatiebijeenkomst, waarin ik een toelichting zal geven op het idee van het seminar, alsmede de nieuwe onderzoeksgroep Belichaamde Kennis in Theater en Dans, en mijn eigen postdoctoraal onderzoek. In deelname geïnteresseerde studenten vraag ik om een schriftelijke motivatie te schrijven, met daarin een toelichting over je affiniteit met het onderwerp, en je verwachtingen van de bijeenkomsten. Op basis hiervan vindt (mocht dit nodig zijn) een eventuele selectie plaats, waarbij gestreefd wordt naar een brede vertegenwoordiging vanuit de verschillende ATD opleidingen. De deadline voor schriftelijke aanmelding voor het studentenseminar (plus motivatiebrief) is 28 oktober 2019. Stuur je aanmelding graag naar Marijn de Langen via marijn.delangen@ahk.nl.

Data voor de werkgroepen

  • Maandag 7 oktober 19.00-20.00 informatiebijeenkomst
  • Maandag 28 oktober: deadline aanmeldingen voor deelname aan het seminar
  • Maandag 18 november 19.00-21.30: bijeenkomst 1
  • Maandag 9 december 19.00-21.30: bijeenkomst 2
  • Maandag 13 Januari 19.00-21.30: bijeenkomst 3
  • Maandag 3 februari 19.00-21.30: bijeenkomst 4
  • Maandag 30 maart 19.00-21.30: bijeenkomst 5
  • Maandag 20 april: 19.00-21.30 bijeenkomst 6
Delen