Lectorenplatform OKWT ontvangt subsidie

Gepubliceerd op

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO, heeft recentelijk een aanvraag toegekend voor verlenging van het platform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Lectoren Kunsteducatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer zijn initiatiefnemers en penvoerders van dit platform. Zij bundelden de krachten met CLICKNL en de lectoren Anna Hotze (Hogeschool iPabo), Michel van Dartel (AVANS Hogeschool), Hanno van Keulen (Windesheim Flevoland), Janine Stubbe (Codarts), Rutger van de Sande (Fontys Hogescholen), Liesbeth Noordegraaf-Eelens (Codarts) en Daniëlle Arets (Design Academy).

Dit lectorenplatform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie: ArtsSciences onderwijs. Het doel van het platform is dat leerlingen en studenten vanuit verschillende kennisdomeinen gestimuleerd worden om samen op zoek te gaan naar nieuwe manieren van leren en het oplossen van problemen. Om dit doel te bereiken zet het platform in op het actualiseren van leerinhouden van de kunst- en bètavakken en hoe ze elkaar in onderlinge interactie kunnen versterken: van funderend tot beroepsonderwijs. 

Met de Platform II regeling wil het platform (1) het bestaande netwerk uitbreiden om meer kritische massa te genereren voor het opzetten van activiteiten en het doen van onderzoeksaanvragen en (2) de onderzoeksagenda doorontwikkelen, om nader aan te sluiten bij de strategische onderzoeksagenda voor het hbo (met name via de NWA) en om de brede implementatie van ArtsSciences in het onderwijs voor te bereiden.

Meer over het Lectorenplatform OKWT

Delen