De opleiding Theaterdocent Voltijds zoekt een Artistiek Leider

Boys don't cry, afstudeervoorstelling van Nina Haanappel (Theaterdocent) en Elisia da Silva Peças (Productie Podiumkunsten). Foto: Tim Hillege

Gepubliceerd op

De opleiding Theaterdocent Voltijds zoekt, vanwege de huidige interim invulling, per juni 2019 een:

Artistiek Leider (0,8 fte)

die het beleid, dat nu gevormd wordt, de eerste jaren voortzet en ontwikkelt om te zorgen voor continuïteit en verdieping. Het bestaande, vernieuwde curriculum vormt hierbij het uitgangspunt.

Functie-inhoud
De artistiek leider geeft sturing en leiding aan de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs in combinatie met het zelf verzorgen van onderwijs. Hij/zij geeft leiding aan een team van docenten en is functioneel leidinggevende van de onderwijsondersteuners. De artistiek leider heeft de benodigde aandacht voor bedrijfsvoering en voor een doelmatige en kostenefficiënte inzet van mensen en middelen.

Tevens adviseert de artistiek leider over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs in de gehele academie en legt hij/zij verantwoording af aan de directeur. Hij/zij committeert zich aan de governance structuur waarvoor de ATD gekozen heeft, waarin zelforganisatie, deep democracy en participatie in bestuur en advies van de gehele academie uitgangspunten zijn. De interne en externe representatie van de opleiding wordt onderling afgestemd en is consistent met de visie en missie van de opleiding en de academie.

Meer weten over deze vacature?
Ga naar: vacature Artistiek Leider opleiding Theaterdocent Voltijds

Delen