Financiële tegemoetkoming voor studenten die vertraging oplopen bij afstuderen

Gepubliceerd op

Het kabinet heeft vrijdag 15 mei bepaald dat studenten die dit jaar vertraging oplopen bij het afstuderen, een financiële tegemoetkoming krijgen. Het gaat om studenten die dit collegejaar zouden afstuderen, maar door de coronacrisis hierbij vertraging oplopen. Ook komt er een financiële vergoeding voor studenten van wie het recht op een basis- en aanvullende beurs afloopt.

Studievertraging
Studenten die momenteel in het laatste jaar van hun opleiding zitten en door de coronacrisis vertraging oplopen, hebben geen mogelijkheid om deze vertraging in latere jaren nog in te lopen. Studenten die niet meer dit studiejaar kunnen afstuderen vanwege de coronacrisis en zich daarom opnieuw moeten inschrijven voor komend studiejaar, krijgen van de overheid een financiële tegemoetkoming als zij alsnog afstuderen tussen september 2020 en januari 2021. Deze vergoeding bedraagt voor studenten in het hbo € 535, wat neerkomt op ongeveer drie maanden collegegeld.  

Aanvullende beurs
Ook maakt het kabinet geld vrij voor studenten waarvan het recht op basisbeurs en aanvullende beurs afloopt. Daarom krijgen die studenten waarvan het recht op hun beurs in juli, augustus en september afloopt eenmalig financiële steun. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs is dit een eenmalige ondersteuning van € 1.500.

Zodra er meer bekend wordt over de regeling zullen we dit communiceren.

Delen