Comenius Fellowship van € 500.000,- voor nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma

Foto: David Kuyken

Gepubliceerd op

Michiel Schuijer, lector Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam, heeft een Comenius Leadership Fellow-beurs van € 500.000,- toegekend gekregen voor het opzetten van een nieuw bachelor- en masterprogramma voor conservatoriumstudenten die ook hun academische vaardigheden willen ontwikkelen. Partners in dit project zijn de faculteiten Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht en het conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het nieuwe studieprogramma krijgt in de komende drie jaar gestalte.

Het Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat de beurs verstrekt, oordeelde zeer positief over het projectplan, getiteld: ‘A New Generation of Music Professionals’. Conservatoria richten zich traditioneel op de ambachtelijke en artistieke ontwikkeling van de musicus; de universitaire studie muziekwetenschap plaatst muziek in een breder historisch en maatschappelijk perspectief. De huidige muzikale beroepspraktijk vraagt echter steeds nadrukkelijker om musici die behalve dat ze artistiek op topniveau kunnen presteren, ook over academische competenties beschikken. De maatschappelijke rol van musici vereist ook kritische reflectie op het eigen werk en dat van anderen en een stem in bredere beroepsmatige en maatschappelijke kwesties, zoals de rol van muziek in technologische vernieuwing, cognitief onderzoek, gezondheidszorg, cultuurpolitiek en onderwijs.

Het combineren van een conservatoriumstudie met de studie muziekwetenschap blijkt in de praktijk echter zeer lastig doordat onderwijsprogramma’s logistiek en inhoudelijk niet op elkaar aansluiten. Met de nieuwe opleiding worden obstakels tussen deze opleidingen weggenomen.

De partners
Muziek is altijd al een zeer interdisciplinair gebied geweest. De nieuwe opleiding weerspiegelt dat. Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heeft sterke banden met de cognitieve wetenschappen, sociologie en antropologie. Aan de Universiteit Utrecht bestuderen musicologen en andere geesteswetenschappers zowel de cultuur van middeleeuwen en renaissance als de hedendaagse digitale cultuur, en werken zij samen met de faculteit Geneeskunde in de minor Medical Humanities. Het Conservatorium van Amsterdam heeft een relatie met sport- en bewegingswetenschappen en het conservatorium van de HKU biedt onderzoek op het snijvlak van muziek en tech-nologie. De inbreng van al deze partners maakt een zeer divers studieprogramma mogelijk, dat deels wordt opgebouwd uit bestaande vakken, deels uit nieuw te ontwikkelen vakken. Met een dergelijk veelzijdig praktisch én academisch curriculum zullen afstudeerders hun perspectieven voor een carrière in de huidige beroepspraktijk aanzienlijk kunnen verruimen.

Het CvA wordt in het projectteam vertegenwoordigd door Michiel Schuijer, John Koslovsky en Walter van de Leur.

Meer informatie over de beurzen op de site van het NRO.

Delen