Mavis Carrilho benoemd tot kwartiermaker lectoraat Diversiteit in de kunsten

Gepubliceerd op

Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft Mavis Carrilho benoemd tot kwartiermaker voor het nieuw op te richten lectoraat Diversiteit in de kunsten. Mavis Carrilho is een zeer ervaren consultant die onder andere gespecialiseerd is in ontwikkeltrajecten voor organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie. Binnen de AHK zal zij de weg bereiden voor een nieuw lectoraat dat de kennis van en ervaring met diversiteit in de kunsten wil verdiepen en verbreden.

Lectoraat Diversiteit in de kunsten  
De AHK heeft diversiteit en inclusie binnen de hogeschool tot speerpunt benoemd in haar Strategisch Plan en streeft ernaar dit proces te versnellen en te ondersteunen, onder andere door het instellen van dit lectoraat. Ter voorbereiding op het lectoraat zal Mavis Carrilho met AHK-medewerkers, communities in de academies, het werkveld en de huidige AHK-lectoren in gesprek gaan over ideeën, verwachtingen en onderzoeksgebied(en) voor dit nieuwe lectoraat. Dit proces zal in elk geval leiden tot een profiel van de te werven lector.

Mavis Carrilho
Mavis Carrilho is een veelzijdige consultant en coach met ruime ervaring in onder meer de culturele sector en bij de overheid. Ze is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken binnen organisaties en in diversiteit en inclusie. Als oprichter en directeur van Netwerk CS, het leernetwerk voor professionals in de kunst- en cultuursector over diversiteit en inclusie, stond ze aan de basis van de Code Culturele Diversiteit. Recent werkte ze onder andere voor de gemeente Den Haag als kernlid van de Adviescommissie Meerjarenbeleid Kunst & Cultuur 2021-2024, met als aandachtspunt Diversiteit en Inclusie. Voor de gemeente Amsterdam trad ze op als procesbegeleider voor een museale voorziening op het gebied van het Nederlands Slavernijverleden. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Chocolonely Foundation en lid van de Raad van Toezicht van Theater Rotterdam, Ymere en TivoliVredenburg.

Annet Lekkerkerker, lid van het College van Bestuur, over de benoeming van Mavis Carrilho: “Mavis Carrilho heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van diversiteit en inclusie en is een uitstekende procesbegeleider en gesprekspartner. Wij denken dat zij met haar kennis, kunde en persoonlijkheid voor de AHK van grote waarde zal zijn in het traject dat zal leiden tot het lectoraat Diversiteit in de kunsten. We verheugen ons op de samenwerking.”

Diversiteit en de AHK
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wil een inclusieve en op alle niveaus diverse hogeschool zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen en herkennen, waar iedereen zich kan ontwikkelen en tot zijn/haar/hun recht komt. We willen een omgeving creëren waar iedereen zich veilig voelt, veilig om te zijn wie zij/hij/hen is, veilig om zich uit te spreken over wat goed gaat en wat niet. Zo wil de AHK ruimte geven aan iedereen met talent om dat talent optimaal te ontplooien in een inclusieve omgeving.

Delen