Nationale Balletacademie in coronatijden

Gepubliceerd op

Net als alle scholen, opleidingen en culturele instellingen in Nederland werden wij in maart overvallen door de maatregelen van overheidswege als gevolg van de corona-uitbraak. Dit heeft ertoe geleid dat onze beide opleidingslocaties werden gesloten en wij vanaf dat moment geen evenementen en samenkomsten meer konden organiseren. Voor NBA 1 en 2 is daar op 11 mei al versoepeling in gekomen en vanaf 8 juni a.s. volgen onze jongste leerlingen weer regulier school- en balletonderwijs. De leerlingen van NBA 3 t/m 7 blijven tot de zomer online-onderwijs krijgen. Onze (in Nederland aanwezige) Bachelor-studenten maken vanaf 15 juni weer een voorzichtige start met fysiek dansonderwijs.

Net als iedereen volgen wij de maatregelen van de Nederlandse overheid op de voet. Hieronder geven wij weer waar wij, voor de verschillende groepen leerlingen, op dit moment staan:

NBA 1 en 2
Op 11 mei hebben wij onze locatie aan de Agamemnonstraat weer kunnen openen voor onze leerlingen uit NBA 1 en 2. Gekoppeld aan het weer opstarten van het basisonderwijs op de Olympiaschool hebben we ook de balletlessen weer kunnen starten voor onze jongste leerlingen: eerst om de dag (met op tussenliggende dagen online balletonderwijs) en vanaf 8 juni weer op alle doordeweekse dagen.
Wij volgen daarbij het protocol van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en blijven alert op hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten.

NBA 3 t/m 7
Het voortgezet onderwijs in Nederland is op 2 juni weer van start gegaan, maar het Gerrit van de Veen College (waar onze leerlingen uit NBA 3 t/m 7 regulier onderwijs volgen) heeft besloten om het onderwijs uitsluitend online te blijven aanbieden tot aan de zomer, en het schoolgebouw gesloten te houden. Als Nationale Balletacademie hebben wij de keus gemaakt om dit beleid te volgen en dus zullen wij onze lessen voor NBA 3 t/m 7 enkel online blijven aanbieden. Rooster-technisch is het namelijk te ingewikkeld om online regulier onderwijs te koppelen aan fysiek balletonderwijs. De reistijden van veel leerlingen maken dit feitelijk ook onmogelijk, of dit zou tot (te) lange dagen leiden. Bovendien komt daarbij dan nog de bepaling van de overheid dat leerlingen van het voortgezet onderwijs geen gebruik mogen maken van het openbaar vervoer.
Concreet betekent dit dat onze NBA 3- t/m NBA-7-leerlingen hun programma tot de zomer van maandag tot vrijdag online zullen volgen.

BA-studenten
Onze BA studenten staan op het punt het werkveld in te gaan. Voor een baan, een auditie, een stage of een project. Wij willen hen natuurlijk zo goed mogelijk aan het werkveld introduceren. Daarom zullen wij voor alle BA-studenten die op dit moment in Nederland zijn vanaf 15 juni dagelijkse balletlessen op de Agamemnonstraat organiseren. Wij volgen daarbij het protocol van de Academie voor Theater en Dans, dat voorschrijft dat er slechts vier studenten in één studio mogen werken en dat bij er bij wissel van de groepen tussentijds zal worden schoongemaakt. BA-studenten die op dit moment in het buitenland verblijven, kunnen de online-lessen blijven volgen.

Studievoortgang
De jaarlijkse examenlessen voor NBA 1 t/m de Bachelor-klassen konden dit jaar helaas niet plaatsvinden. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk studenten mee te nemen naar het volgende studiejaar, en daarbij volgen wij de aangepaste Onderwijs en Examenregeling van de Academie voor Theater en Dans. Alleen in gevallen waarin wij sterke twijfels hadden of het doorgaan naar het volgende jaar de juiste stap is voor de betreffende student, zijn wij hierover in gesprek gegaan met de student/ouders.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier alle leerlingen en studenten zo goed mogelijk begeleiden naar hun volgende jaar. Wij houden de onderwijscompetenties in de gaten en verleggen accenten waar mogelijk. Onderdelen die nu minder aandacht krijgen, zullen in het volgende schooljaar extra opgepakt worden. Zo zorgen we ervoor dat de invulling van het onderwijs voor iedereen over het geheel van dit en komend schooljaar in balans is.

Dansers van Morgen
Helaas zijn de huidige maatregelen van de overheid betreffende de openstelling van theaters dusdanig streng, dat onze jaarlijkse eindvoorstelling niet in reguliere vorm kan doorgaan. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatieve afsluiting van ons schooljaar. Zie hiervoor het aparte nieuwsbericht: ‘Dansers van Morgen Online’.

Tot slot
Omdat wij voor onze planning afhankelijk zijn van de maatregelen van de overheid adviseren wij buitenlandse studenten om nauw contact te houden met ons kantoor (Wendy Tadrous-Paulusma). Wij gaan er nu vanuit dat deze groep studenten pas weer aanwezig al zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Tot slot willen wij alle leerlingen, studenten, ouders en relaties van de Nationale Balletacademie bedanken voor hun inzet, begrip en blijken van waardering in deze uitzonderlijke periode.

Delen