AHK ondertekent Amsterdams Akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs

Gepubliceerd op

Op maandag 21 september heeft de AHK, samen met 8 collega-onderwijsinstellingen in Amsterdam, het Amsterdams Akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs ondertekend. Met dit akkoord verklaren de Amsterdamse onderwijsinstellingen - hoger onderwijs, wetenschappelijke- en kennisinstellingen - dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige leer- en werkomgeving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Het akkoord werd ondertekend tijdens een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger in het kader van WeMakeThe.City 2020.

Speerpunten en doelen
Met het Akkoord committeren de onderwijsinstellingen zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen voor het tegengaan van kansenongelijkheid, waarbij meer representatie en inclusie de hoogste prioriteit krijgen. Hiervoor werken de instellingen aan het versterken van de volgende vijf speerpunten:
1 - Toegankelijkheid en kansengelijkheid
2 - Representatie: studenten, bestuur, docenten, personeel, raden van toezicht
3 - Kennisproductie en -delen: curriculum, lesmethode en onderzoek
4 - Connectie met de stad en de stad als leeromgeving
5 - Veiligheid en thuis voelen

Lees hier de volledige tekst van het akkoord

Doorlopend proces
Het diversifiëren en inclusiever maken van de instellingen is een doorlopend proces. Om de voortgang van het akkoord en het waarmaken van de doelstellingen te meten, organiseren de instellingen een jaarlijkse conferentie  over de staat van het hoger en wetenschappelijk onderwijs in de stad. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst kunnen good practices worden gedeeld, net als awkward practices; zaken die minder goed gaan. Daarnaast zullen de Diversity Offices van de instellingen op regelmatige basis met elkaar ervaringen uitwisselen en zal er bovenal een continu gesprek op gang worden gebracht met studenten, docenten en andere medewerkers over het opstellen, naleven en relevant houden van de formuleerde doelen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Negen partijen
Het Amsterdams Akkoord is een breed gedragen akkoord van negen hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Gerrit Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Wittenborg University of Applied Sciences, Hotelschool The Hague (vestiging Amsterdam) en Hogeschool iPabo. Het akkoord kwam tot stand in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, WeMakeThe.City, ECHO – Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het UAF.

Terugkijken
Geïnteresseerd in de bijeenkomst die vanuit Pakhuis de Zwijger werd gestreamd? Je kunt de ondertekening van het Amsterdams Akkoord hier terugkijken

Delen