Pilotfase Fair Practice Module van start

Gepubliceerd op

De Academie voor Theater en Dans start met de pilotfase van de verdiepende lessenreeks Fair Practice Module. Het thema eerlijke arbeidsmarkt voor de kunst- en cultuursector staat bij de Academie voor Theater en Dans hoog in het vaandel en is actueler dan ooit. We willen onze studenten goed voorbereiden op het veelzijdige ondernemerschap en hun eigen visie laten ontwikkelen op de complexe arbeidsmarkt in de dans- en theatersector.

Vanaf september gaat de eerste pilot van de reeks lessen van de Fair Practice Module van start voor derde-en vierdejaarsstudenten van de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie (ATKA). Vaste gespreksleider van het pilot jaar is filosofiedocent Sophie van Hoorn. Experts van buiten de academie, zoals alumnus Jimmy-Pierre de Graaf nemen ook lessen voor hun rekening.

De projectgroep van de Fair Practice Module, onder leiding van alumni Simone van Bennekom en Wendy van Os, heeft uitgebreid geïnventariseerd waar de behoeften van de opleidingen liggen als het om ondernemerschapsonderwijs gaat. Het werd duidelijk dat de Fair Practice Module en het thema eerlijke arbeidsmarkt om een meer verdiepende inhoud en aanpak vraagt. Het gaat om een complexe materie waar elke student zich toe moet leren verhouden.

Aan de hand van vijf thematische lessen, huiswerk, een eindopdracht en intervisies is een verdiepende lessenreeks samengesteld. De lessen worden gegeven aan gemixte groepen studenten van alle bacheloropleidingen van de ATD. De module is nog in ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden naar de module?
Ga naar Fair Practice Module voor meer informatie.
Heb je vragen? Neem contact op met simone.vanbennekom@ahk.nl

Reacties van studenten op de pilot Fair Practice 2019:
‘Voor mij ging de module over bewustwording. Het biedt een nieuwe kijk op werkverbanden’.
‘Diepgang! Deze module ging voor mij over het belang van kunst in de maatschappij en hoe ik daar mee om kan gaan.’

Meer weten over ondernemen?
Kijk voor het hele aanbod van de AHK op het gebied van ondernemen op www.ahk.nl/ondernemen. We beginnen in september met de nieuwe zzp-cursus!

Delen