Vier nieuwe docenten op de afdeling muziektheorie

Gepubliceerd op

Dit studiejaar verwelkomt het Conservatorium van Amsterdam maar liefst vier nieuwe docenten bij de vakgroep Muziektheorie en -geschiedenis Klassiek. Een hartelijk welkom aan Inés Costales, Harm Langenkamp, David Lodewyckx en Ward Spanjers!

Harm Langenkamp studeerde muziekwetenschap en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een studie naar de inzet van muziek als propaganda-instrument tijdens de Koude Oorlog. Naast de relatie tussen muziek en politiek behoren opera/muziektheater en culturele kruisbestuivingen in twintigste- en eenentwintigste-eeuwse muziek tot zijn interessegebieden.

David Lodewyckx studeerde muziektheorie-schriftuur aan het Lemmensinstituut, muziekwetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven en historische muziektheorie aan de Schola Cantorum in Basel. Hij werkt aan een proefschrift over ‘Marpurg’s Galant Cadence’. Tot zijn voornaamste interesses behoren historische muziektheorie, partimento en solfeggio, en (historische) schriftuur.

Inés Costales behaalde in 2019 haar masterdiploma muziektheorie aan het CvA, waar ze ook piano studeerde. Ze doceert het vak ‘Musicianship’ aan leerlingen van de Sweelinck Academie, de opleiding voor jong toptalent van het CvA. Naast haar activiteiten als uitvoerend musicus en componist richt ze zich op de integratie van muziektheorie en -praktijk/uitvoering. 

Ward Spanjers behaalde in 2016 zijn masterdiploma in Muziektheorie aan het CvA, waar hij ook gitaar studeerde. Ook hij geeft het vak ‘Musicianship’ aan leerlingen van de Sweelinck Academie. Daarnaast is hij componist en arrangeur, waarbij zijn belangstelling vooral uitgaat naar de mogelijke verbanden tussen historische compositie (-technieken en esthetiek) en de creatie van nieuwe kunst.

Zie hier voor meer informatie over deze docenten

Harm Langenkamp

David Lodewyckx

Inés Costales

Ward Spanjers

Delen