AHK ontvangt certificaat voor behalen Instellingstoets Kwaliteitszorg

Gepubliceerd op

Op donderdag 8 oktober heeft de AHK uit handen van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) het certificaat ontvangen voor het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). De uitreiking van het certificaat markeert het einde van een intensief traject waarin de AHK heeft aangetoond de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur in het onderwijs goed op orde te hebben. De feestelijke gebeurtenis vond vanwege de coronasituatie online plaats in aanwezigheid van het bestuur van de NVAO, het College van Bestuur van de AHK, vertegenwoordigers van de medezeggenschap, academiedirecteuren en nauw bij het proces betrokken medewerkers.

Anne Flierman, voorzitter van de NVAO, sprak lovende woorden over de AHK: “Het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg is een belangrijk signaal aan de samenleving: deze instelling heeft bewezen een goed doorleefde onderwijsvisie te hebben en handelt daar ook naar. De AHK is een inspirerende hogeschool. Het is mooi te zien dat het College van Bestuur de kaders stelt, maar de academies de ruimte gunt het onderwijs op zo’n manier in te richten dat dat het best voor hen past. We adviseren de AHK nog meer gebruik te maken van de diversiteit van de academies en crossovers tussen hen te realiseren. Dat kan de AHK verder ten goede komen.”

Voorzitter van het College van Bestuur Bert Verveld blikt met een positief gevoel terug op de ITK: “We zijn trots op de uitkomst van het proces én op het proces zelf. De ITK verliep in goede harmonie met de NVAO en intern hebben we veel studenten, medewerkers en andere stakeholders kunnen betrekken. We ervaren het behalen van de ITK als een erkenning voor onze manier van werken. We zijn al bezig met een follow-up van de aanbevelingen. Zo wordt de medezeggenschap versterkt met een Bureau Medezeggenschap en lopen er verschillende hogeschoolbrede crossover-initiatieven. Ook overige adviezen pakken we op dit moment aan. De ontwikkeling daarvan zullen we kritisch blijven monitoren.”

Job Rodenburg, voorzitter van de Hogeschoolraad, keek namens de medezeggenschap met veel plezier terug op de intensieve periode die de ITK was. “In deze uitdagende tijden, waarin het onderwijs genoodzaakt is zich opnieuw uit te vinden, is het goed om stil te staan bij dit mooie resultaat. Als we terugkijken op de ITK kunnen we concluderen dat er een goede samenwerking is gegroeid tussen de Hogeschoolraad en het College van Bestuur, waarin in een open sfeer kritisch naar elkaar gekeken kan worden. We zijn blij dat een aantal aanbevelingen rondom de Medezeggenschap al tijdens het proces is opgepakt en inmiddels ook gestalte krijgt. De Hogeschoolraad is blij en trots op de positieve beoordeling, en minstens even trots op de stappen die zijn gezet naar aanleiding van de adviezen in het NVAO-rapport.”

De Instellingstoets Kwaliteitszorg is zes jaar geldig. De volgende ITK zal plaatsvinden in 2025. De stappen die genomen worden naar aanleiding van de adviezen van het panel zullen tussentijds kritisch bekeken worden in een midterm-review in 2022.

Delen