Nieuwe NBA stafleden

Swantje Schäuble en Hilda Kandil-Balog

Gepubliceerd op

Met ingang van het nieuwe studiejaar heeft de Nationale Balletacademie twee nieuwe stafleden: Swantje Schäuble en Hilda Kandil-Balog. Swantje geeft sinds augustus dansgeschiedenislessen aan alle Associate Degree- en Bachelor-studenten en Hilda is in de nieuw gecreëerde functie van leerling-zorgcoördinator vooral werkzaam binnen de Vooropleiding, maar zal daarnaast, waar nodig, ook buitenlandse hbo-studenten ondersteunen.

Swantje Schäuble (Nürnberg, Duitsland) is als uitvoerend danser opgeleid aan de Rotterdamse Dansacademie (tegenwoordig Codarts) en danste bij onder meer Piet Rogie, Krisztina de Châtel, LeineRoebana en Boukje Schweigman. Vervolgens studeerde ze Dramaturgie en Theaterwetenschap. Sinds 2018 werkt ze als theoriedocent bij Lucia Marthas Institute of Performing Arts, bij Codarts en sinds dit jaar dus ook bij de Nationale Balletacademie. Daarnaast is ze dansdocent: al sinds 2008 doceert ze in en buiten Nederland countertechnique.

“Het geven van theorielessen is eigenlijk iets wat bij toeval op mijn pad kwam. Tijdens mijn Master in de Theaterwetenschap was latin-danseres Roemjana de Haan een studiegenote van mij. Zij gaf les bij Lucia Marthas en vroeg of ik de studenten wellicht kon helpen om meer inzicht in het danswerkveld te krijgen en handvatten te bieden bij het analyseren van voorstellingen. De Nationale Balletacademie is inmiddels de derde hbo-opleiding waaraan ik verbonden ben. Ik heb zelf geen klassieke achtergrond, dus Ernst Meisner heeft met mij als het ware een ‘wild card’ getrokken. Niettemin klikte het vanaf het allereerste gesprek tussen ons. Ernst heeft mij gevraagd om in mijn lessen te vertrekken vanuit de klassieke-balletcanon en dat erfgoed als het ware ‘tastbaar’ te maken voor de studenten. Ik ga dit zeker niet alleen op een theoretische manier aanpakken, maar wil in mijn lessen juist ook aansluiten op waar de studenten op dat moment mee bezig zijn én gebruikmaken van alle kennis die er binnen de Nationale Balletacademie al is. De meeste docenten zijn echt wandelende archieven. Zo heb ik onlangs Jane Lord uitgenodigd om in een les te vertellen over Balanchines Concerto barocco – dat de eerstejaars hbo-studenten op dit moment leren – en over haar ervaringen als Julia in Rudi van Dantzigs Romeo en Julia. Maar de ‘balletcanon’ is niet een in beton gegoten boek. De danskunst leeft en blijft zich ontwikkelen. Daarom heb ik bijvoorbeeld recent ook Sedrig Verwoert – die net een nieuwe creatie voor Het Nationale Ballet heeft gemaakt – gevraagd om zijn ervaringen met de studenten te delen. Ik zoek, mede door mijn eigen achtergrond, ook steeds de vergelijking met andere dansvormen en -stijlen. Omdat de studenten zelf overal vandaan komen, van Japan tot de Verenigde Staten en van Israël tot Australië, wil ik die internationale context ook zeker gebruiken. Mijn eerste ervaringen als nieuw teamlid zijn zeer positief. Er is een fijne uitwisseling van ideeën en een grote openheid, het NBA-docententeam is oprecht bereid om verder te kijken dan de eigen discipline en dat werkt heel inspirerend.”

Hilda Kandil-Balog (geboren in voormalig Joegoslavië) studeerde zelf op de Nationale Balletacademie. Ze volgde de hele Vooropleiding en deed haar hbo vervolgens bij Codarts in Rotterdam. Toch koos ze uiteindelijk niet voor een carrière als danseres. Ze studeerde Pedagogiek en haalde een Master in Orthopedagogiek. Sindsdien heeft ze diverse functies in de zorg, het onderwijs en bij overheidsinstellingen bekleed.

“Ik weet nog goed dat ik als klein meisje werd aangenomen bij de Nationale Balletacademie: destijds was dat voor mij de gelukkigste dag van mijn leven. Het was, na de vlucht van ons gezin uit voormalig Joegoslavië, de eerste keer dat ik mij ergens geaccepteerd voelde, dat ik het gevoel had thuis te komen. En het bijzondere is: dat gevoel van thuiskomen ervoer ik weer toen ik in augustus het gebouw van de Vooropleiding in de Agamemnonstraat binnenging. Al die vertrouwde gezichten van vroeger: het voelde wederom als een warm bad! Als leerling-zorgcoördinator bied ik een luisterend oor aan elke leerling die daar behoefte aan heeft. Daarnaast begeleid ik leerlingen die mentaal wat meer steun nodig hebben of die kampen met langdurige blessures. Samen met het Health & Performance-team houd ik mij dus bezig met gezondheid in de breedste zin van het woord. Dat betekent ook dat ik het docententeam zal ondersteunen en voor hen trainingen zal verzorgen op het gebied van de ontwikkeling van kinderen: hoe werkt hun brein?, hoe leren kinderen?, wat is er nodig om hun echt een veilig leerklimaat te bieden?, hoe bespreek je lastige onderwerpen?, hoe geef je feedback?, enzovoort. Ik zal mij in mijn werk als zorgcoördinator vooral op de Vooropleiding richten, maar ik ben er zeker ook voor buitenlandse studenten, die soms nog minderjarig zijn en voor wie alles in Nederland nieuw is.”

Delen