Een stap dichter bij het AHK Research Centre: AHK investeert extra in onderzoek

Gepubliceerd op

Bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten geloven we dat onderzoek in de kunsten een oplossend en innovatief vermogen heeft. De AHK ontwikkelt zich daarom van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling voor zowel onderwijs als onderzoek. Vanwege het belang van onderzoek en deze ontwikkeling naar kennisinstituut bouwt de hogeschool momenteel aan het AHK Research Centre. En goed nieuws: de AHK heeft €200.000 euro uit de Impuls 2020-financiering ontvangen, wat wordt in 2021 geïnvesteerd in het AHK Research Centre.

Het AHK Research Centre wordt een schakel tussen onze onderzoeksgroepen en stelt onderzoekers in staat hun expertise te delen en hun onderzoek de wereld in te brengen. Het onderzoek aan de AHK wordt nu al gewaardeerd, lokaal, regionaal en (inter)nationaal, door het werk van zes lectoraten. Het AHK Research Centre komt voort uit de ambitie om beleidsvorming, advies, ondersteuning en coördinatie rond dit onderzoek te versterken.

Gezamenlijk onderzoeksprofiel: ‘Engagement through critical creative practice’
Urgente maatschappelijke vraagstukken worden vertaald in ons onderwijs en onderzoek: engagement zit in ons DNA. Daarom werken we binnen het AHK Research Centre met een gezamenlijk onderzoeksprofiel: ‘Engagement through critical creative practice’. Onze onderzoekers verhouden zich kritisch tot maatschappelijke vraagstukken. Ze willen bewustwording creëren en een sociale en artistieke impact hebben. Daarom koppelen de zes lectoraten van de AHK hun eigen onderzoeksprogramma aan deze overkoepelende onderzoeksagenda.

Meer ondersteuning voor onderzoek(ers)
Het AHK Research Centre moet ook zorgen voor betere randvoorwaarden voor onderzoek en synergie via uitwisseling, ontmoeting en samenwerking tussen studenten, onderzoekers, docenten en kunstenaars, en zodoende voor meer zichtbaarheid van het onderzoek. Versterken van het netwerk rond onderzoek, zowel extern (met onder andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners) als intern (in en met het eigen onderwijs) is daarbij een belangrijk speerpunt.

Research Space op het Marineterrein
Het AHK Research Centre sluit aan bij de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn in gebouw 024 op het Marineterrein. Daar zal dus, naast de al bestaande initiatieven van de AHK (AHK MakerSpace, AHK Culture Club en VRAcademy), ook ruimte zijn voor initiatieven en ontmoeting rond onderzoek. Denk aan debatten en lezingen en de jaarlijks te organiseren Dag van de Docent-onderzoeker.

Impuls 2020 van Regieorgaan SIA
De Impuls 2020-middelen die de AHK vanuit Regieorgaan SIA ontvangt, zijn bedoeld voor het behouden en versterken van de infrastructuur van praktijkgericht onderzoek. Lees meer over deze eenmalige financiering

De Impuls 2020 middelen hebben, behalve op het AHK Research Centre, ook een aanjagende werking op de uitvoering van andere projecten. Het gaat dan om projecten rond relevante thema’s, zoals loopbanen voor onderzoekers binnen de AHK, datamanagement en Open Science. Ook wil de AHK de middelen benutten voor het verkennen en voorbereiden van deelname aan een SPRONG-aanvraag in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam/Centre of Expertise for Creative Innovation.

 

Delen