Lectoraat Kunsteducatie ontvangt KIEM subsidie

Gepubliceerd op

Regieorgaan SIA wijst een KIEM-subsidie toe aan het lectoraat Kunsteducatie. Het lectoraat gaat in het project Arts Sciences Unlocked onderzoeken hoe artssciences het kunstonderwijs beter aan kan laten sluiten bij de mogelijkheden en wensen van (uitgevallen) jongeren met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In samenwerking met partners ArtechLAB, Stichting Brilliant Future Kids en Mediamatic wordt een lesontwerp ontwikkeld en getest voor en met jongeren met ASS.

Schooluitval komt veelvuldig voor bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) omdat het aanbod van het reguliere (kunst)onderwijs slecht bij deze groep aansluit. Onderwijs in artssciences, dat op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek opereert, gaat uit van een oplossingsgerichte, systematische en technisch georiƫnteerde manieren van denken en werken. Door het uitvoeren van een lesontwerp voor en met jongeren met ASS wordt onderzocht hoe zij dit artssciences lestraject ervaren en of het hen een ander beeld geeft van wat kunst is en kan zijn. Ook beschrijft het of dit lestraject de jongeren meer zelfvertrouwen geeft en een positieve (hernieuwde) kennismaking zijn met leren.

Delen