AHK-afgestudeerden positief over opleiding, corona reden tot zorg

Gepubliceerd op

Afgestudeerden van de academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn onverminderd positief over de opleiding die zij gevolgd hebben. Dit blijkt uit de Kunsten-Monitor 2020, waarin studenten die in 2019 zijn afgestudeerd anderhalf jaar later gevraagd is naar hun arbeidsmarktpositie en hoe ze terugkijken op hun opleiding. Net als in voorgaande jaren zou 80% van de afgestudeerden opnieuw dezelfde opleiding kiezen als ze nu zouden gaan studeren. Dit ondanks het feit dat een meerderheid van de afgestudeerden (66%) aangeeft dat hun werksituatie negatief is beïnvloed door de corona-pandemie.

Goede start op arbeidsmarkt
Uit de Kunsten-Monitor blijkt dat afgestudeerden van de AHK het goed doen op de arbeidsmarkt. 88% van de afgestudeerden werkt anderhalf jaar na het afstuderen geheel of gedeeltelijk in het vakgebied waarvoor men opgeleid is. Door de corona-pandemie valt dit percentage wel lager uit dan in voorgaande jaren (95%). Tevens zijn minder afgestudeerden werkzaam als zelfstandige (48% ten opzichte van 57% voor de pandemie). Toch ligt de werkloosheid onder afgestudeerden van de AHK met 3% lager dan het landelijk gemiddelde van kunsthogescholen (4%).

AHK-afgestudeerden zijn ook bovengemiddeld tevreden over hun opleiding. De opbouw van de opleiding wordt door 62% positief beoordeeld, significant meer dan het landelijk gemiddelde bij kunsthogescholen (55%). Wel kan de aansluiting op de arbeidsmarkt nog verbeterd worden, 76% van de respondenten beoordeelt deze als voldoende/goed.

Corona negatief van invloed
De 317 respondenten (46% van het totaal aantal afgestudeerden) geven aan dat de corona-pandemie hun werksituatie negatief beïnvloedt. Niet alleen is bij 66% de werksituatie negatief veranderd, 47% geeft tevens aan dat het inkomen gedaald is. Daarmee komt de stijging van de afgelopen jaren onder druk te staan.

Collegevoorzitter Bert Verveld toont zich bezorgd over deze ontwikkeling: “Als je ziet hoe goed de afgestudeerden van de AHK zich begeven op een arbeidsmarkt die zo hard getroffen is door de pandemie, dan kun je alleen maar grote bewondering hebben voor hun doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. Dat echter de gestage groei van het inkomen, die bittere noodzaak is voor vaak te laag betaalde kunstenaars, onder druk komt te staan en dat zij vaker terug moeten grijpen op andere soorten van werk, is zorgwekkend. Tegelijkertijd tonen de cijfers aan dat onze afgestudeerden flexibel zijn en ook in andere sectoren hun talenten inzetten. De overheid en de sector zullen met man en macht moeten werken aan herstel van de kunstensector zodra de pandemie over zijn hoogtepunt heen is. Daar zullen wij ook onze bijdrage aan leveren door in onze opleidingen en daarna in te spelen op de arbeidsmarktontwikkelingen.

Delen