Beurzen Dansersfonds voor drie NBA-studenten

Gepubliceerd op

Elin Borgman, Ockje van Eysinga en Sterre de Vries van de Nationale Balletacademie zijn drie van de dit jaar maar liefst elf Nederlandse dansers die een beurs van Stichting Dansersfonds ’79 ontvangen. De beurswinnaars werden evenals voorgaande jaren geselecteerd tijdens een openbare les, gegeven door Han Ebbelaar, waarvoor de Nederlandse dansvakopleidingen hun beste studenten konden selecteren. Een vakjury beoordeelde de kwaliteit en potentie van de studenten.

Ondersteuning dit jaar nóg harder nodig
Het Dansersfonds heeft als een van zijn doelstellingen het ondersteunen van jong, opkomend Nederlands danstalent en dit jaar is die steun extra hard nodig, aldus het bestuur van het fonds. Alexandra Radius en Han Ebbelaar: “Vanwege de coronamaatregelen hebben ook de jonge dansers van de Nederlandse dansacademies het afgelopen jaar vaak thuis in eenzaamheid moeten werken, met de uitdaging om hun conditie – ook op de vierkante meter – op peil te houden. Dat hun dat gelukt is, dwingt ons tot grote bewondering.”

De winnaars ontvangen ieder 2000 euro en de balletstudenten kunnen dit bedrag besteden aan hun verdere dansontwikkeling. Ebbelaar: “Dat kan op allerlei manieren, maar normaliter moedigen we vooral buitenlandse cursussen en stages aan. De confrontatie met de internationale concurrentie is voor elke danser goed. Vanwege de coronapandemie zal dit voorlopig echter nog niet altijd mogelijk zijn. De dansers mogen dus ook andere keuzes maken of het geld bewaren tot een moment waarop ze wel weer naar het buitenland kunnen reizen.”

De jury
De jury van de Dansersfondsbeurzen bestond dit jaar uit Alexandra Radius, Han Ebbelaar, Bonnie Doets, Ine Rietstap en Marian Sarstädt.

 

 

foto's: Antoinette Mooy

Delen