In memoriam

Gepubliceerd op

architect – adviseur – alumna

Marina Roosebeek
21 oktober 1943 – 24 mei 2021

We koesteren de herinnering aan haar bijzondere persoonlijkheid.

Ze heeft twaalf jaar bij de Academie van Bouwkunst gewerkt en heeft in die periode veel in beweging gezet. Van het schrijven van de eerste versie van het buitenschools curriculum tot het opzetten van het praktijkbureau. Later nam ze het studieadviseurschap op haar schouders. Als alumna wist ze maar al tegoed, wat het betekende om aan de Academie van Bouwkunst te studeren. Marina had een groot hart voor studenten. In de loop der jaren heeft zij hen met raad en daad ter zijde gestaan. Empathie was haar handelsmerk. Haar befaamde zwarte boekje met aantekeningen en verhalen over studenten kwam tijdens vergaderingen altijd op tafel, aandacht vragend voor hen die het nodig hadden. Marina heeft ook een belangrijke rol gehad in de voorbereiding van het eeuwfeest van de Academie in 2008. Honderd jaar worden moet natuurlijk gevierd worden en dat is uitbundig gedaan, mede dankzij haar inspanningen. Dit alles is vastgelegd in het boek Re-inventing the Academy dat in datzelfde jaar verscheen.

Als architect, adviseur en alumna is Marina voor velen van grote betekenis geweest. Haar afscheidsrede bij het vertrek bij de Academie van Bouwkunst was getiteld In het oog van de storm. Daar is het altijd stil, gelijk aan de stilte die nu is gevallen bij dit laatste afscheid.

Onze gedachten gaan uit naar haar familie en dierbaren.


Academie van Bouwkunst Amsterdam

 

Delen