Studenten van de academies van de AHK zeer tevreden over hun opleiding

Gepubliceerd op

De tevredenheid onder studenten van de academies van de AHK (Academie van Bouwkunst, Academie voor Theater en Dans, Breitner Academie, Conservatorium van Amsterdam, Nederlandse Filmacademie, Reinwardt Academie) en aan de master Kunsteducatie is, ondanks de pandemie, weer hoog. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De studenten zijn in vergelijking met studenten van andere hbo-instellingen meer tevreden. Studenten hebben een hoge waardering voor de studie in het algemeen (3,96 uit 5,0), de sfeer op de opleiding (4,25 uit 5,0) en zouden op basis van hun ervaringen tot nu toe opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen (4,08 uit 5,0).

De resultaten
De vragenlijst van de NSE is dit jaar volledig vernieuwd, daardoor zijn er geen vergelijkingen mogelijk met eerdere jaren.

De thema’s Docenten, Betrokkenheid en contact en Uitdaging en Inzet scoren een 4 of hoger op een 5-puntsschaal. Ook over de thema’s Gelijke behandeling, Studiebegeleiding, Inhoud en opzet en Kunstonderwijs zijn studenten zeer tevreden. De score op het thema Afstandsonderwijs laat een ruime voldoende zien, waarmee studenten aangeven dat ze de inzet van hun opleiding om het onderwijs in tijden van corona digitaal vorm te geven waarderen. 

Op de onderliggende vragen van de thema’s scoren de opleidingen allemaal hoger dan het landelijk gemiddelde (zie de factsheet). Binnen het thema Afstandsonderwijs zijn een aantal vragen waar ten tijde van de afname ruimte voor verbetering was. Ook op de vragen waar goed wordt gescoord, zal het komende jaar volop ingezet worden om de tevredenheid naar een nog hoger niveau te tillen.

De resultaten worden besproken met de opleidingscommissies en in het nieuwe studiejaar volgen er waar nodig concrete verbeteracties.

De NSE
Begin 2021 zijn alle studenten van de academies van de AHK uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Meer dan 1700 studenten van de circa 3000 studenten die aan een van de AHK-academies studeren hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 53%, hetgeen hoger is dan het landelijke gemiddelde (40%). De AHK en de academies waarderen de grote betrokkenheid van studenten en de bijdrage die zij willen leveren om het onderwijs verder te verbeteren. 

Delen