Docent Mario Jellema ontvangt Comeniusbeurs

Gepubliceerd op

Mario Jellema, docent aan De Reinwardt Academie, heeft een Comeniusbeurs ontvangen voor het project Food Heritage Learning Network.  Met deze beurs kunnen onderwijsprofessionals hun visie op onderwijsinnovatie in de praktijk brengen. 

De erfgoedprofessional van de toekomst zal zich steeds vaker gaan richten op grootstedelijke voedingsvraagstukken en zich mengen in de maatschappelijke discussies hieromtrent. In onze opleiding willen we studenten hier vanaf het eerste jaar in gaan equiperen door direct de samenwerking aan te gaan met relevante stakeholders. De stakeholders zijn voedingsprofessionals, beleidmakers, producenten en consumenten. Binnen een netwerk werken we samen aan het vergroten, uitwisselen en creëren van kennis op het thema voeding, voedsel en erfgoed.  

Maatschappelijke voedingsvraagstukken worden echter veelal benaderd vanuit een monodisciplinair gezondheids- of gedragsperspectief. Binnen aanverwante disciplines wordt steeds meer samengewerkt, maar het is nog niet vanzelfsprekend om bij de aanpak van deze vraagstukken gebruik te maken van cultuurhistorische kennis van eten en eetgedrag. 

De uitwisseling en toepassing van deze kennis zal plaatsvinden in een authentieke leer- en werkomgeving: het Food Heritage Learning Network. Hierdoor wordt het voor de toekomstige erfgoedprofessional mogelijk om impact te realiseren op maatschappelijke voedingsvraagstukken. De erfgoedstudent leert in een authentieke situatie ‘network-based’ samenwerken. Zo ‘empoweren’ we de erfgoedstudent om uit te groeien tot een serieuze partner bij het ontwerpen van innovaties of oplossingen. Het continu uitwisselen van opgedane kennis gaat resulteren in een betere onderzoekende houding en een sterker kritisch vermogen bij zowel de student als de stakeholders. Het beoogde resultaat is om een onderwijs prototype te ontwikkelen en deze na evaluatie in te bedden in een doorlopende leerlijn, het onderzoekend vermogen en network-based samenwerken te versterken, de urgentie duidelijk voelbaar te maken en uiteindelijk maatschappelijke impact te realiseren.

Delen